BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 26/02/2024
Tin dự án
Các biện pháp ưu đãi, khuyến khích đầu tư của các nước trong bối cảnh COVID 19.
Thứ Hai, 25/01/2021 02:42

Thái Lan: (i) Ngoài giãn thuế từ 3-8 năm để đẩy nhanh đầu tư trong lĩnh vực sản xuất y tế; giảm 50% thuế TNDN trong 3 năm cho các doanh nghiệp có đóng góp ít nhất 50% giá trị gia tăng nội địa trong giai đoạn 2020-2021; (ii) Miễn thuế nhập khẩu máy móc và thuế TNDN 3 năm với mức miễn không vượt quá 50% vốn đầu tư (không bao gồm chi phí đất và vốn lưu động) đối với các dự án R&D, sử dụng năng lượng thay thế, nâng cấp công nghệ; (iii) Khấu trừ 150-200% chi phí đào tạo lao động vào thuế TNDN.

- Indonesia: Miễn thuế từ 05–10 năm đối với các ngành: luyện kim, lọc dầu, hóa chất cơ bản, máy công nghiệp, tài nguyên tái tạo, thiết bị viễn thông

- Thái Lan: (i) Ngoài giãn thuế từ 3-8 năm để đẩy nhanh đầu tư trong lĩnh vực sản xuất y tế; giảm 50% thuế TNDN trong 3 năm cho các doanh nghiệp có đóng góp ít nhất 50% giá trị gia tăng nội địa trong giai đoạn 2020-2021; (ii) Miễn thuế nhập khẩu máy móc và thuế TNDN 3 năm với mức miễn không vượt quá 50% vốn đầu tư (không bao gồm chi phí đất và vốn lưu động) đối với các dự án R&D, sử dụng năng lượng thay thế, nâng cấp công nghệ; (iii) Khấu trừ 150-200% chi phí đào tạo lao động vào thuế TNDN.

- Singapore: (i) Hoãn việc thanh toán nộp thuế TNDN 03 tháng (hết tháng 6/2020); (ii) giảm thuế tài sản 10-30%, một số tài sản bất động sản thương mại dịch vụ (khách sạn, căn hộ dịch vụ,…) có thể giảm đến từ 30-100%; (iii) hỗ trợ khoản vay lưu động trước khi giao hàng cho các doanh nghiệp sản xuất từ 5 – 10 triệu đô la Singapore; (iv) giảm giá và phí hạ cánh và đỗ xe tại sân bay (thông qua gói hỗ trợ hàng không 350 triệu đô la Singapore)[1].

- Malaysia: (i) Giảm trừ tới 60% thuế trong 10 năm cho các doanh nghiệp  có vốn đầu tư lớn, dự án khó thu hồi vốn; (ii) Miễn thuế 5 năm cho ngành thực phẩm; 10 năm với ngành thực phẩm mới; 10–15 năm ngành công nghiệp vũ trụ, công nghệ sinh học,...; (iii) Hỗ trợ dòng tiền: trả góp thuế từ 3-9 tháng; hoãn thuế 6 tháng cho doanh nghiệp  đào tạo nguồn nhân lực; Liên kết các khoản quyên góp xã hội cho các doanh nghiệp có nhu cầu tín dụng.

- Myanmar: Cấp cho nhà đầu tư quyền khấu hao tài sản của mình với tỷ lệ bằng 1,5 lần tỷ lệ khấu hao được phép thông thường.

- Lào: (i) miễn thuế thu nhập doanh nghiệp  trong 3 tháng; miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ ngăn chặn, phòng chống Covid-19; (ii) giãn thuế với doanh nghiệp  trong lĩnh vực du lịch; gia hạn thời gian báo cáo tài chính và dừng các hoạt động thường niên đối với doanh nghiệp .[1] Theo Asean Briefing ngày 01/4/2020: https://www.aseanbriefing.com/news/singapore-announces-second-covid-19-stimulus-package-salient-features/

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 458
Thông báo