BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 21/04/2024
Tin dự án
Giải pháp về xúc tiến đầu tư để thu hút dòng vốn ĐTNN chuyển dịch
Thứ Hai, 25/01/2021 02:36

Nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục; gắn đào tạo với thực tập, thực hành nghề tại các doanh nghiệp. Rà soát, kiện toàn chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp ĐTNN trong dòng dịch chuyển và tái định vị sản xuất.

Phát huy vai trò của Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 để triển khai các nhiệm vụ được giao.

Chủ động bằng các biện pháp linh hoạt, phù hợp để có thể tiếp cận, đàm phán với các Tập đoàn lớn, có công nghệ cao, đứng đầu hoặc vận hành các chuỗi giá trị (chuỗi cung ứng, chuỗi phân phối) nhằm vận động, xúc tiến, phù hợp với mục đích, yêu cầu hợp tác đầu tư cùng có lợi.

Đa dạng hóa hình thức và phương thức xúc tiến đầu tư; trong đó, tăng cường vận động, xúc tiến đầu tư thông qua các tọa đàm, hội thảo, diễn đàn trực tuyến; Sử dụng các kênh truyền thông trong nước và quốc tế để quảng bá hình ảnh Việt Nam là một điểm đến đầu tư tiềm năng, an toàn và hấp dẫn với những cam kết cải cách mạnh mẽ về thể chế, chính sách và môi trường đầu tư; Chuẩn hóa và cập nhật các tài liệu xúc tiến đầu tư về các chính sách mới ban hành của Việt Nam liên quan tới đầu tư nước ngoài.

Cơ quan XTĐT ở các địa phương chủ động tiếp cận, xúc tiến các Tập đoàn, các dự án phù hợp với quy hoạch, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương; đồng thời phối hợp với Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ thành lập, để có sự hỗ trợ kịp thời, đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả và đúng định hướng.

Cho phép sử dụng quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt trong Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 để kịp thời đàm phán với các Tập đoàn lớn mà không cần chờ đến khi Luật có hiệu lực (01/01/2021).

Bổ sung nguồn kinh phí cho Tổ Công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ thành lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 349
Thông báo