BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 15/07/2024
Thông báo mời thầu
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu thiết kế và in ấn tài liệu hướng dẫn cho Hệ thống thông tin ĐTNN
Thứ Hai, 25/08/2014 09:46

Xem chi tiết
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu thiết kế, chế bản và in sách công bố các điều kiện cụ thể đối với các dự án đầu tư có điều kiện
Thứ Hai, 25/08/2014 09:40

Xem chi tiết
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp dịch vụ dịch thuật, tạo lập thông tin điện tử; bảo trì, bảo dưỡng, backup và theo dõi hệ thống trang tin điện tử của Cục Đầu tư nước ngoài năm 2012
Thứ Hai, 25/08/2014 09:40

Xem chi tiết
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Thiết kế, nhân bản đĩa CD Rom tài liệu Hướng dẫn đầu tư vào Việt Nam năm 2012
Thứ Hai, 25/08/2014 09:39

Xem chi tiết
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Thiết kế, Chế bản và In ấn Sách hướng dẫn đầu tư vào Việt Nam năm 2012
Thứ Hai, 25/08/2014 09:39

Xem chi tiết
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp dịch vụ phục vụ công tác tổ chức Hội thảo XTĐT từ các nước ASEAN 6 sang Việt Nam
Thứ Ba, 25/03/2014 10:37

Xem chi tiết
Thông báo