BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 30/11/2023
Thông báo mời thầu
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu thiết kế và in ấn tài liệu hướng dẫn cho Hệ thống thông tin ĐTNN
Thứ Hai, 25/08/2014 09:46

Gói thầu: thiết kế và in ấn tài liệu hướng dẫn cho Hệ thống thông tin ĐTNN

Thuộc hoạt động: đào tạo cơ quan quản lý nhà nước về Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Bên mời thầu: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8h30 ngày 16/11/2012 đến 16h00 ngày 20/11/2012

Địa điểm: Cục Đầu tư nước ngoài, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội. Điện thoại: 080.48461/043.7343.769

Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: 16h00 ngày 20/11/2012. 
Số lượt đọc: 5593
Thông báo