BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 19/05/2024
Thông báo
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý 4 và cả năm 2022
Thứ Hai, 20/03/2023 05:26

Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Cục Đầu tư nước ngoài đăng tải báo cáo số liệu tình thực hiện dự toán NSNN Quý 4 và cả năm 2022 (Chi tiết tại file đính kèm bên dưới).
Số lượt đọc: 2162
Thông báo