BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 15/07/2024
Báo cáo theo đối tác
Tăng cường quan hệ hợp tác đầu tư hai chiều Việt Nam - Pháp
Tăng cường quan hệ hợp tác đầu tư hai chiều Việt Nam - Pháp
Thứ Sáu, 17/09/2021 04:09

Tính đến 20/8/2021, Cộng hòa Pháp có 632 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 3,62 tỷ USD, đứng thứ 16/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có dự án đầu tư tại Việt Nam và xếp thứ 3/26 quốc gia của Liên minh Châu Âu (EU) có đầu tư tại Việt Nam (chiếm gần 14% tổng vốn đầu tư của EU).

Xem chi tiết
Tình hình hợp tác đầu tư giữa việt nam – châu phi
Thứ Năm, 27/03/2014 10:09

Tính đến nay, Việt Nam có 11.807 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 188,3 tỷ USD. Trong tổng số 91 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam thì Châu Phi hiện có 6 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 13 dự án, tổng vốn đầu tư là 11,48 triệu USD. Quy mô bình quân của một dự án dưới 2 triệu USD, đây là tỷ lệ khá thấp so với tỷ lệ bình quân của cả nước là: 16 triệu USD/dự án

Xem chi tiết
Tình hình hợp tác đầu tư giữa Việt Nam - Ấn Độ
Thứ Năm, 27/03/2014 10:08

Tính đến 16/7, Ấn Độ có 47 dự án còn hiệu lực với vốn đăng ký hơn 206 triệu USD đứng thứ 29/92 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam.

Xem chi tiết
Tình hình đầu tư của Nhật Bản tại Việt nam tính đến hết tháng 01/2011
Thứ Năm, 27/03/2014 10:06

Tính đến hết năm 2010, Nhật Bản có 1397 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 20,8 tỷ USD, đứng thứ 3 trong 91 Quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Xem chi tiết
Số liệu FDI của Hàn Quốc tại Việt Nam tính đến 23/3/2011
Thứ Năm, 27/03/2014 10:04

Tính đến tháng 23/3/2011, Hàn Quốc có 2739 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 22,3 tỷ USD. Đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc tại Việt Nam luôn nằm trong tốp 3 nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam

Xem chi tiết
Tình hình đầu tư của Nhật Bản tại Việt nam tính đến hết tháng 5/2011
Thứ Năm, 27/03/2014 10:02

Tính đến hết tháng 5 năm 2011, Nhật Bản có 1532 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 21,2 tỷ USD, đứng thứ 4 trong 92 Quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Xem chi tiết
Tình hình hợp tác đầu tư hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ
Tình hình hợp tác đầu tư hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ
Thứ Năm, 27/03/2014 10:00

Tính đến hết tháng 1/2013, Ấn Độ có 68 dự án còn hiệu lực với vốn đăng ký hơn 251,35 triệu USD đứng thứ 30/98 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam.

Xem chi tiết
Thông báo