BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 22/02/2024
Báo cáo theo đối tác
Tình hình đầu tư của Nhật Bản tại Việt nam tính đến hết tháng 5/2011
Thứ Năm, 27/03/2014 10:02

Tính đến hết tháng 5 năm 2011, Nhật Bản có 1532 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 21,2 tỷ USD, đứng thứ 4 trong 92 Quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Riêng trong 5 tháng đầu năm 2011, Nhật Bản có 66 dự án FDI vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 375 triệu USD. Nhật Bản đứng thứ 5/22 quôc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam trong 5 tháng đầu năm.

- Quy mô vốn bình quân dự án FDI của Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam là 14,65 triệu USD/1 dự án trong khi quy mô trung bình một dự án FDI đầu tư vào Việt Nam là 15,7 triệu USD/1 dự án.

- Phân theo quy mô vốn đầu tư, các dự án FDI của Nhật Bản có cơ cấu như sau:

+ Quy mô vốn từ 1 tỷ USD trở lên: có 2 dự án, tổng vốn là 7,2 tỷ USD, chiếm 34,35% tổng vốn đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam;

+ Quy mô vốn từ 100 triệu USD đến dưới 1 tỷ USD: có 20 dự án, tổng vốn đầu tư là 4,63 tỷ USD, chiếm 22% tổng vốn đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam;

+ Quy mô vốn từ 10 triệu đến dưới 100 triệu có 252 dự án, tổng vốn đầu tư là 7,12 tỷ USD, chiếm 34% tổng vốn đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam

+  Có 1157 dự án có quy mô vốn từ trên 5 nghìn USD đến dưới 10 triệu USD, chiếm đến trên 80 % số dự án của Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam

 Phân theo ngành:

Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được sự quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư Nhật Bản. Lĩnh vực này dẫn đầu về số lượt dự án đăng ký cấp mới với 962 dự án có tổng vốn đầu tư là 18,3 tỷ USD,  chiếm 86,3% tổng vốn đầu tư đăng ký; đứng thứ 2 và thứ ba  là lĩnh vực thông tin, truyền thông và lĩnh vực xây dựng với số vốn đầu tư lần lượt là trên 1 tỷ USD và trên 576 triệu; còn lại là các dự án thuộc lĩnh vực khác.

 Phân theo địa phương:

Trừ 4 dự án trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, các dự án đầu tư của Nhật Bản có mặt tại 44 tỉnh, thành phố của Việt Nam nhưng tập trung tại các địa phương có cơ sở hạ tầng tương đối phát triển: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa và Đồng Nai. Bốn địa phương này có 871 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 13,9 tỷ USD, chiếm 66,3% vốn đầu tư đăng ký.

(1)        Thanh Hóa với 8 dự án có tổng số vốn đăng ký 6,85 tỷ USD, chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

(2)        Thành phố Hà Nội với 355 dự án có tổng vốn đăng ký 3,1 tỷ USD, chiếm 14,8% về tổng vốn đầu tư.

(3)        TP Hồ Chí Minh với 394 dự án có tổng vốn đăng ký 2,37 tỷ USD, chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư.

(4)        Đồng Nai với 101 dự án có tổng vốn đăng ký 1,66 tỷ USD, chiếm 7,4% về tổng vốn đầu tư.

* Một số dự án lớn của Nhật Bản:

- Dự án Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn, liên doanh giữa các đối tác Idemitsu Kosan Co., Ltd; Mitsui Chemicals, Inc của Nhật Bản; Kuwait Petroleum Europe B.V của Cô Oét và Tập đoàn dầu khí Việt Nam; tổng vốn đầu tư là 6,2 tỷ USD; mục tiêu: sản xuất dầu mỏ tinh chế, sx hoá chất cơ bản, sx plastic, bán buôn xăng dầu. Dự án được cấp phép vào ngày 14/4/2008.

- Dự án Công ty xi măng Nghi Sơn, liên doanh giữa Công ty NM Cement Co, Nhật Bản với Tổng Công ty xi măng Việt Nam, tổng vốn đầu tư của dự án là 621,9 triệu USD; mục tiêu sản xuất xi măng. Dự án được cấp phép từ năm 1995, hiện đang hoạt động hiệu quả.

- Dự án Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Việt – Nhật, tổng vốn đầu tư 610 triệu USD, mục tiêu: xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê, sản xuất phần mềm, cung ứng nguồn nhân lực.

- Dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam với Tập đoàn NTT; tổng vốn đầu tư là 332 triệu USD; mục tiêu xây dựng, cung cấp dịch vụ viễn thông.

- Dự án Công ty TNHH Canon Việt Nam của Tập đoàn Canon Nhật Bản, tổng vốn đầu tư 306,7 triệu USD; mục tiêu: sản xuất máy in phun, phụ kiện, thiết bị điện tử. Dự án được cấp phép từ năm 2001, hiện đang hoạt động có hiệu quả.

- Công ty TNHH Panasonic Home Appliances Việt Nam, tổng vốn đầu tư 93,4 triệu USD của Tập đoàn Sumitomo và Masushita; mục tiêu: sản xuất thiết bị điện gia dụng, bếp ga, tủ lạnh, máy giặt.

Số lượt đọc: 5899
Thông báo