BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 26/09/2021
Chính sách đầu tư vào
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán và các dịch vụ có liên quan khác”
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán và các dịch vụ có liên quan khác”
Thứ Năm, 16/09/2021 11:14

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán và các dịch vụ có liên quan khác” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Xem chi tiết
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ viễn thông”
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ viễn thông”
Thứ Tư, 15/09/2021 11:05

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Dịch vụ viễn thông” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Xem chi tiết
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ bưu chính”
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ bưu chính”
Thứ Hai, 13/09/2021 11:01

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực Dịch vụ bưu chính, bao gồm: Các dịch vụ bưu chính (CPC 7511), Các dịch vụ chuyển phát (CPC 7512) thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Xem chi tiết
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ quảng cáo”
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ quảng cáo”
Thứ Sáu, 10/09/2021 10:51

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Dịch vụ quảng cáo” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Xem chi tiết
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Sản xuất, phân phối, và chiếu các chương trình ti vi và các tác phẩm ca múa nhạc, sân khấu, điện ảnh”
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Sản xuất, phân phối, và chiếu các chương trình ti vi và các tác phẩm ca múa nhạc, sân khấu, điện ảnh”
Thứ Ba, 07/09/2021 02:42

Xem chi tiết
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Cung cấp dịch vụ phát thanh và truyền hình”
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Cung cấp dịch vụ phát thanh và truyền hình”
Chủ Nhật, 29/08/2021 02:48

Xem chi tiết
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Sản xuất và phân phối các sản phẩm văn hóa, bao gồm các bản ghi hình”
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Sản xuất và phân phối các sản phẩm văn hóa, bao gồm các bản ghi hình”
Chủ Nhật, 29/08/2021 10:37

Xem chi tiết
Đơn giản hoá thủ tục, nhất quán trong triển khai là điều doanh nghiệp mong mỏi nhất
Đơn giản hoá thủ tục, nhất quán trong triển khai là điều doanh nghiệp mong mỏi nhất
Thứ Hai, 09/08/2021 03:07

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ sẽ sớm thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Xem chi tiết
Chủ động thu hút FDI có chọn lọc
Chủ động thu hút FDI có chọn lọc
Thứ Bảy, 28/11/2020 02:38

Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chia sẻ về những lợi thế và sự chuẩn bị của Việt Nam để đón sóng FDI trong thời gian tới.

Xem chi tiết
Những điểm mới tại Dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam đảm bảo tính đồng nhất để tích hợp với Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Những điểm mới tại Dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam đảm bảo tính đồng nhất để tích hợp với Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Tư, 25/11/2020 02:34

Xem chi tiết
Khu CNC TPHCM xuất khẩu tăng hơn 23% trong 10 tháng
Khu CNC TPHCM xuất khẩu tăng hơn 23% trong 10 tháng
Thứ Năm, 19/11/2020 02:51

Thông tin tại cuộc họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 của TPHCM, lãnh đạo UBND Thành phố cho biết, một điểm sáng trong 10 tháng qua là, giá trị xuất khẩu của Khu Công nghệ cao (CNC) TPHCM đạt hơn 15,4 tỷ USD tăng gần 23,6% so với năm 2019.

Xem chi tiết
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư cần nâng cấp theo yêu cầu tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư cần nâng cấp theo yêu cầu tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị
Thứ Hai, 16/11/2020 11:01

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư cần nâng cấp để thu thập đủ các chỉ tiêu theo bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả về đầu tư nước ngoài theo yêu cầu tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Xem chi tiết
Thiết kế gói ưu đãi đặc biệt để thu hút FDI
Thiết kế gói ưu đãi đặc biệt để thu hút FDI
Thứ Sáu, 13/11/2020 02:49

Việt Nam đang bắt đầu xây dựng các gói ưu đãi đầu tư đặc biệt để có thể thu hút được các nhà đầu tư lớn, các dự án quan trọng.

Xem chi tiết
Đề xuất điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với mục tiêu nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
Đề xuất điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với mục tiêu nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
Thứ Hai, 02/11/2020 11:03

Xem chi tiết
Quy định về Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong Luật đầu tư sửa đổi năm 2020
Quy định về Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong Luật đầu tư sửa đổi năm 2020
Thứ Sáu, 30/10/2020 03:27

Xem chi tiết
Quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc xây dựng dữ liệu quốc gia về đầu tư trong Luật đầu tư năm 2020
Quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc xây dựng dữ liệu quốc gia về đầu tư trong Luật đầu tư năm 2020
Thứ Sáu, 23/10/2020 03:45

Xem chi tiết
Thực hiện thủ tục đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thực hiện thủ tục đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Ba, 20/10/2020 04:05

Xem chi tiết
Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong chiến lược phát triển 2021-2030
Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong chiến lược phát triển 2021-2030
Thứ Hai, 19/10/2020 03:44

Năm 2020 kết thúc chiến lược kinh tế - xã hội 2011-2020, chuẩn bị hành trang tiến vào chiến lược phát triển 2021-2030, do đó cần nhìn lại 10 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để hoạch định chính sách và định hướng mới FDI trong 10 năm sắp đến.

Xem chi tiết
Đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp trong quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
Đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp trong quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
Thứ Ba, 22/09/2020 02:51

Với nhiều điểm mới sửa đổi, Luật Doanh nghiệp 2020 đã đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí và thời gian trong quá trình khởi sự kinh doanh.

Xem chi tiết
Dự kiến 11 ngành nghề sẽ bị hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài
Dự kiến 11 ngành nghề sẽ bị hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài
Thứ Ba, 15/09/2020 10:24

Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất danh sách 11 ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài không được tiếp cận trên thị trường.

Xem chi tiết
Thông báo