BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 24/06/2024
Chính sách đầu tư vào
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư
Thứ Tư, 31/01/2024 08:48

Tại mục 5 Nghị quyết số 110/2023/QH15 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã đồng ý chủ trương, giao Chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư, khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đối với một số lĩnh vực cần khuyế

Xem chi tiết
Bộ KHĐT xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thứ Ba, 20/12/2022 10:28

Bộ KHĐT dự thảo Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát đánh giá đầu tư đối với chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

Xem chi tiết
Bài học kinh nghiệm về chính sách và cơ chế thu hút FDI và việc phân cấp quản lý FDI
Bài học kinh nghiệm về chính sách và cơ chế thu hút FDI và việc phân cấp quản lý FDI
Thứ Ba, 15/11/2022 03:02

Nghị quyết số 50-NQ/TW đã nhấn mạnh 05 quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, 05 mục tiêu cụ thể và 07 nhóm giải pháp, với 36 giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế;

Xem chi tiết
Định hướng và giải pháp tăng cường hợp tác đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc trong thời gian tới
Thứ Năm, 20/10/2022 03:02

Năm 2022 đánh dấu 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng là năm mở ra giai đoạn phát triển mới của hai nước với nhiều mục tiêu và thành tựu to lớn.

Xem chi tiết
Giải pháp để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao cho tăng trưởng xanh và chuyển đổi số
Thứ Hai, 15/08/2022 03:01

Sau 35 năm thu hút FDI, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (khu vực ĐTNN) đã trở thành một bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, liên tục có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội trong nước.

Xem chi tiết
Công văn số 5546/BKHĐT-ĐTNN ngày 09/8/2022 v/v Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư
Công văn số 5546/BKHĐT-ĐTNN ngày 09/8/2022 v/v Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư
Thứ Tư, 10/08/2022 11:13

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.

Xem chi tiết
Thúc đẩy kết nối giữa kinh tế có vốn ĐTNN với kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân
Thúc đẩy kết nối giữa kinh tế có vốn ĐTNN với kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân
Thứ Bảy, 30/07/2022 02:58

Sự kết nối, liên kết giữa khu vực kinh tế có vốn ĐTNN với các khu vực kinh tế khác có vai trò đặc biệt quan trọng để tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các khu vực kinh tế khác cùng phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh chung của nền kinh tế

Xem chi tiết
Thông tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thứ Sáu, 18/02/2022 12:52

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Xem chi tiết
Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án đầu tư đã thực hiện trước ngày Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành
Thứ Tư, 15/12/2021 10:06

Xem chi tiết
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thứ Tư, 17/11/2021 05:09

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi công văn lấy ý kiến các Bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban quản lý các Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trunh ương đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà ĐTNN trong “Canh tác, sản xuất hoặc chế biến các loại cây trồng quý hiếm, chăn nuôi gây giống động vật hoang dã quý hiếm, chế biến, xử lý các động vật hay cây trồng này, gồm cả động vật sống và chế phẩm từ chúng
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà ĐTNN trong “Canh tác, sản xuất hoặc chế biến các loại cây trồng quý hiếm, chăn nuôi gây giống động vật hoang dã quý hiếm, chế biến, xử lý các động vật hay cây trồng này, gồm cả động vật sống và chế phẩm từ chúng
Thứ Tư, 17/11/2021 10:44

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Canh tác, sản xuất hoặc chế biến các loại cây trồng quý hiếm, chăn nuôi gây giống động vật hoang dã quý hiếm và chế biến, xử lý các động vật hay cây trồng này, bao gồm cả động vật sống và các chế phẩm từ chúng” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Xem chi tiết
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Sản xuất vật liệu xây dựng”
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Sản xuất vật liệu xây dựng”
Thứ Ba, 16/11/2021 10:43

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Sản xuất vật liệu xây dựng” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Xem chi tiết
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật có liên quan”
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật có liên quan”
Thứ Hai, 15/11/2021 10:43

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật có liên quan” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Xem chi tiết
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Lắp ráp xe gắn máy”
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Lắp ráp xe gắn máy”
Chủ Nhật, 14/11/2021 10:43

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Lắp ráp xe gắn máy” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Xem chi tiết
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà ĐTNN trong “Hoạt động/dịch vụ liên quan đến thể thao, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, và các hoạt động vui chơi, giải trí khác”
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà ĐTNN trong “Hoạt động/dịch vụ liên quan đến thể thao, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, và các hoạt động vui chơi, giải trí khác”
Thứ Bảy, 13/11/2021 10:42

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Hoạt động/dịch vụ liên quan đến thể thao, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, và các hoạt động vui chơi, giải trí khác” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Xem chi tiết
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà ĐTNN trong “Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không; DV cung cấp dịch vụ kỹ thuật mặt đất tại cảng hàng không, sân bay; DV cung cấp suất ăn trên tàu bay; DV thông tin dẫn đường giám sát, DV khí tượng hàng không"
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà ĐTNN trong “Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không; DV cung cấp dịch vụ kỹ thuật mặt đất tại cảng hàng không, sân bay; DV cung cấp suất ăn trên tàu bay; DV thông tin dẫn đường giám sát, DV khí tượng hàng không"
Thứ Sáu, 12/11/2021 10:42

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không; Dịch vụ cung cấp dịch vụ kỹ thuật mặt đất tại cảng hàng không, sân bay; Dịch vụ cung cấp suất ăn trên tàu bay; Dịch vụ thông tin dẫn đường giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Xem chi tiết
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ lai dắt tàu biển”
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ lai dắt tàu biển”
Thứ Năm, 11/11/2021 10:41

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ lai dắt tàu biển” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Xem chi tiết
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ liên quan đến di sản văn hóa, quyền tác giả và quyền liên quan, nhiếp ảnh, ghi hình, ghi âm, triển lãm nghệ thuật, lễ hội, thư viện, bảo tàng”
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ liên quan đến di sản văn hóa, quyền tác giả và quyền liên quan, nhiếp ảnh, ghi hình, ghi âm, triển lãm nghệ thuật, lễ hội, thư viện, bảo tàng”
Thứ Năm, 11/11/2021 10:41

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Dịch vụ liên quan đến di sản văn hóa, quyền tác giả và quyền liên quan, nhiếp ảnh, ghi hình, ghi âm, triển lãm nghệ thuật, lễ hội, thư viện, bảo tàng” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Xem chi tiết
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ liên quan đến gia đình”
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ liên quan đến gia đình”
Thứ Tư, 10/11/2021 10:40

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Dịch vụ liên quan đến gia đình” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Xem chi tiết
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Hoạt động thương mại điện tử”
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Hoạt động thương mại điện tử”
Thứ Ba, 09/11/2021 10:40

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Hoạt động thương mại điện tử” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Xem chi tiết
Thông báo