BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 19/05/2024
Văn bản pháp quy
Hơn 3 tỷ đồng vốn đối ứng triển khai dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống Thông tin quốc gia về ĐTNN trong năm 2019
Hơn 3 tỷ đồng vốn đối ứng triển khai dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống Thông tin quốc gia về ĐTNN trong năm 2019
Thứ Sáu, 13/12/2019 10:48

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng vừa phê duyệt Dự toán hoạt động năm 2019 của Ban Quản lý dự án “Nâng cấp và Phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” với số tiền là 3,3 tỷ đồng.

Xem chi tiết
Thành lập Ban quản lý Dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thành lập Ban quản lý Dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Sáu, 13/12/2019 10:40

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ - BKHĐT ngày 15/1/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, ngày 25/02/2019, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – ngài Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Quyết định số 176/QĐ - BKHĐT về việc thành lập Ban quản lý Dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Xem chi tiết
Đính chính Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
Thứ Tư, 23/01/2019 10:52

Ngày 11/01/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 38/QĐ-BKHĐT đính chính một số lỗi kỹ thuật tại Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài và thay thế Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài nêu trên. Nội dung đính chính cụ thể như sau:

Xem chi tiết
Tháo “chốt hãm” chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài
Tháo “chốt hãm” chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài
Thứ Ba, 24/03/2015 05:32

Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được chuyển tiền ra nước ngoài trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Xem chi tiết
Điều chỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư
Thứ Sáu, 28/03/2014 10:48

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài Khi có nhu cầu điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư liên quan đến mục tiêu đầu tư, quy mô dự án đầu tư, vốn đầu tư, chủ đầu tư, nước tiếp nhận dự án đầu tư, thời hạn thực hiện dự án đầu tư thì nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy trình sau:

Xem chi tiết
Cấp giấy chứng nhận đầu tư
Thứ Sáu, 28/03/2014 10:47

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài(Quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định 78/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài)

Xem chi tiết
Thủ tục đầu tư ra nước ngoài theo cơ chế "một cửa"
Thứ Sáu, 28/03/2014 10:45

Qui trình nội bộ trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo cơ chế một cửa

Xem chi tiết
Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Thứ Sáu, 28/03/2014 10:43

Xem chi tiết
Thông báo