BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 26/02/2024
Văn bản pháp quy
Đính chính Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
Thứ Tư, 23/01/2019 10:52

Ngày 11/01/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 38/QĐ-BKHĐT đính chính một số lỗi kỹ thuật tại Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài và thay thế Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài nêu trên. Nội dung đính chính cụ thể như sau:

1. Tại Khoản 1 Điều 9, thay cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký” bằng cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 12 năm 2018”.
Lý do: Ghi cụ thể ngày Thông tư bắt đầu có hiệu lực.
2. Tại Mẫu số 1 và Mẫu số 3, Mục I.1.2. Tên và thông tin về nhà đầu tư Việt Nam tiếp theo, thay cụm từ “Cách ghi theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này” bằng cụm từ “Cách ghi theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này”.
Lý do: Sửa lỗi kỹ thuật./.

Quyết định 38 đính chính Thông tư 03
Số lượt đọc: 4353
Thông báo