BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 20/06/2024
Tình hình đầu tư ra nước ngoài
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài năm 2022
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài năm 2022
Thứ Năm, 22/12/2022 05:02

Trong năm 2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 534 triệu USD

Xem chi tiết
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 11 tháng năm 2022
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 11 tháng năm 2022
Thứ Ba, 22/11/2022 05:03

Trong 11 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 474,1 triệu USD, bằng 70% với cùng kỳ.

Xem chi tiết
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 10 tháng năm 2022
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 10 tháng năm 2022
Thứ Bảy, 22/10/2022 05:13

Trong 10 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 452,1 triệu USD, bằng gần 70% với cùng kỳ.

Xem chi tiết
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 9 tháng năm 2022
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 9 tháng năm 2022
Thứ Năm, 22/09/2022 05:14

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 398,3 triệu USD, bằng 69,6% với cùng kỳ.

Xem chi tiết
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 8 tháng năm 2022
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 8 tháng năm 2022
Thứ Hai, 22/08/2022 05:14

Trong 8 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 395,8 triệu USD, bằng 68,8% với cùng kỳ.

Xem chi tiết
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 7 tháng năm 2022
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 7 tháng năm 2022
Thứ Sáu, 22/07/2022 05:39

Trong 7 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 358,76 triệu USD, bằng 62,9% với cùng kỳ.

Xem chi tiết
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 6 tháng đầu năm 2022
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 6 tháng đầu năm 2022
Thứ Tư, 22/06/2022 05:38

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt trên 345,8 triệu USD, bằng 63,2% với cùng kỳ.

Xem chi tiết
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 5 tháng đầu năm 2022
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 5 tháng đầu năm 2022
Chủ Nhật, 22/05/2022 05:38

Trong 5 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt trên 338,34 triệu USD, bằng 61,9% với cùng kỳ.

Xem chi tiết
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 4 tháng đầu năm 2022
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 4 tháng đầu năm 2022
Thứ Sáu, 22/04/2022 05:39

Trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt trên 327,72 triệu USD, bằng 60% với cùng kỳ.

Xem chi tiết
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 3 tháng đầu năm 2022
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 3 tháng đầu năm 2022
Thứ Ba, 22/03/2022 05:38

Trong 3 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt 211,45 triệu USD, bằng gần 37% với cùng kỳ.

Xem chi tiết
Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Lào
Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Lào
Thứ Ba, 22/03/2022 01:47

Ngày 21/3/2022, tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam – Lào Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam Khăm-Chên Vông-Phô-Sỷ đồng chủ trì cuộc Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Lào. Đây là một trong những hoạt động quan trọng đầu tiên đầu tiên của 2022 tại Lào.

Xem chi tiết
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 2 tháng đầu năm 2022
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 2 tháng đầu năm 2022
Thứ Sáu, 25/02/2022 03:24

Xem chi tiết
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tháng 1 năm 2022
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tháng 1 năm 2022
Thứ Năm, 27/01/2022 03:34

Trong tháng 01 năm 2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt trên 36,9 triệu USD (tăng 11,7 lần so với cùng kỳ )

Xem chi tiết
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài năm 2021
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài năm 2021
Chủ Nhật, 26/12/2021 04:53

Xem chi tiết
Việt Nam là nước ASEAN đầu tư lớn nhất tại Campuchia
Việt Nam là nước ASEAN đầu tư lớn nhất tại Campuchia
Thứ Năm, 23/12/2021 02:45

188 dự án đầu tư của Việt Nam còn hiệu lực tại Campuchia với tổng vốn đăng ký 2,85 tỷ USD.

Xem chi tiết
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 11 tháng năm 2021
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 11 tháng năm 2021
Thứ Năm, 25/11/2021 04:45

Trong 11 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt 677,29 triệu USD

Xem chi tiết
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 10 tháng năm 2021
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 10 tháng năm 2021
Chủ Nhật, 24/10/2021 04:39

Trong 10 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt trên 646 triệu USD

Xem chi tiết
Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đạt 572,3 triệu USD trong 9 tháng năm 2021
Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đạt 572,3 triệu USD trong 9 tháng năm 2021
Thứ Sáu, 08/10/2021 10:03

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt gần 572,3 triệu USD, tăng 32,4% so với cùng kỳ.

Xem chi tiết
8 tháng đầu năm, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 575 triệu USD ra nước ngoài
8 tháng đầu năm, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 575 triệu USD ra nước ngoài
Thứ Hai, 06/09/2021 09:22

Trong 8 tháng năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 575 triệu USD, tăng 74,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xem chi tiết
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 8 tháng đầu năm 2021
Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 8 tháng đầu năm 2021
Thứ Năm, 26/08/2021 04:34

Trong 8 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 575 triệu USD

Xem chi tiết
Thông báo