BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 26/09/2021
Thông báo
Tuyển dụng nhân viên cho dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Tư, 04/08/2021 03:14

Dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư cần tuyển dụng chuyên viên phân tích nghiệp vụ và kiểm thử hệ thống (tester) năm 2021.

Xem chi tiết
Thông báo niêm yết công khai thanh lý tài sản của Cục Đầu tư nước ngoài
Thứ Hai, 14/06/2021 05:14

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - thương mại Đắk Rồ liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Hai, 31/05/2021 04:11

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông yêu cầu Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - thương mại Đắk Rồ liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Lâm Tất Thành liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Hai, 31/05/2021 04:06

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông yêu cầu Công ty TNHH Lâm Tất Thành liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thẩm định giá tài sản công
Thứ Tư, 05/05/2021 09:01

Ban Thanh lý tài sản công Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức có chức năng thẩm định giá danh mục tài sản theo Thông báo số 02/TB-ĐTNN ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Cục Đầu tư nước ngoài.

Xem chi tiết
Thông báo chuyển đổi Hệ thống Thông tin quốc gia về đầu tư từ ngày 26/4/2021
Thứ Sáu, 23/04/2021 06:10

Xem chi tiết
Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
Thứ Ba, 13/04/2021 11:28

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư để hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH An Gia Bình liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 18/03/2021 03:45

Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Công ty TNHH An Gia Bình liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Điện tử Sun - Vina liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:39

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH Điện tử Sun - Vina liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Chong Hua Han Fang Vina và ông Huang Teng Hao liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:38

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH Chong Hua Han Fang Vina và ông Huang Teng Hao liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Shinmyoung Electronics Vina liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:38

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH Shinmyoung Electronics Vina liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH WYNNSTAR liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:38

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH WYNNSTAR liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Sungwoo E&C Vina liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:38

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH Sungwoo E&C Vina liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH IN BAO BÌ FOREST VIỆT NAM liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:37

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH IN BAO BÌ FOREST VIỆT NAM liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH ZIO VENODI VIETNAM liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:37

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH ZIO VENODI VIETNAM liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH CÔNG NGHỆ HONGFUHAN VIỆT NAM liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:37

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH CÔNG NGHỆ HONGFUHAN VIỆT NAM liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty NC LED., LTD liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:36

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty NC LED., LTD liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH ANP TECH liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:36

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH ANP TECH liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH CICT VINA và bà Chang Youjin liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:35

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH CICT VINA và bà Chang Youjin liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo về việc triển khai xây dựng sách giới thiệu xúc tiến đầu tư của 63 địa phương
Thứ Hai, 01/02/2021 05:23

Xem chi tiết
Thông báo