BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 13/04/2021
Thông báo
Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
Thứ Ba, 13/04/2021 11:28

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư để hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH An Gia Bình liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 18/03/2021 03:45

Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Công ty TNHH An Gia Bình liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Điện tử Sun - Vina liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:39

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH Điện tử Sun - Vina liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Chong Hua Han Fang Vina và ông Huang Teng Hao liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:38

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH Chong Hua Han Fang Vina và ông Huang Teng Hao liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Shinmyoung Electronics Vina liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:38

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH Shinmyoung Electronics Vina liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH WYNNSTAR liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:38

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH WYNNSTAR liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Sungwoo E&C Vina liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:38

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH Sungwoo E&C Vina liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH IN BAO BÌ FOREST VIỆT NAM liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:37

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH IN BAO BÌ FOREST VIỆT NAM liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH ZIO VENODI VIETNAM liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:37

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH ZIO VENODI VIETNAM liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH CÔNG NGHỆ HONGFUHAN VIỆT NAM liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:37

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH CÔNG NGHỆ HONGFUHAN VIỆT NAM liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty NC LED., LTD liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:36

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty NC LED., LTD liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH ANP TECH liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:36

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH ANP TECH liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH CICT VINA và bà Chang Youjin liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:35

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH CICT VINA và bà Chang Youjin liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo về việc triển khai xây dựng sách giới thiệu xúc tiến đầu tư của 63 địa phương
Thứ Hai, 01/02/2021 05:23

Xem chi tiết
Thông báo về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài năm 2020
Thứ Năm, 21/01/2021 11:22

Xem chi tiết
Hướng dẫn tạm thời về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
Thứ Ba, 19/01/2021 09:31

Xem chi tiết
Hướng dẫn triển khai thi hành Luật Đầu tư 2020
Thứ Sáu, 08/01/2021 04:32

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư 2020.

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu nhà đầu tư TECHONE Co., Ltd. và Ông WOO YOUNG IL liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
Thứ Tư, 30/12/2020 05:49

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai yêu cầu nhà đầu tư TECHONE Co., Ltd. và Ông WOO YOUNG IL liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty MYEONG SEUNG TECH CO.,Ltd và Ông SONG GUN HO liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Tư, 30/12/2020 04:29

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công ty MYEONG SEUNG TECH CO.,Ltd và Ông SONG GUN HO liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo Quyết định của Cục Đầu tư nước ngoài về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức
Thứ Hai, 28/12/2020 05:43

Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Nhất Hoàng đã ban hành Quyết định số 620/QĐ-ĐTNN về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Cục Đầu tư nước ngoài năm 2020. Theo đó, công nhận 11 thí sinh trúng tuyển viên chức (Quyết định đính kèm)

Xem chi tiết
Thông báo