BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 22/09/2023
Thông báo
Thực hiện công khai báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý 1 năm 2023
Thứ Tư, 12/04/2023 03:20

Xem chi tiết
Công khai quyết toán NSNN năm 2022 của Ban Quản lý dự án Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Ba, 21/03/2023 04:55

Xem chi tiết
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý 4 và cả năm 2022
Thứ Hai, 20/03/2023 05:26

Xem chi tiết
Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 cùa Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc
Thứ Hai, 20/03/2023 05:17

Xem chi tiết
Việt Nam, Bỉ thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo
Việt Nam, Bỉ thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo
Thứ Sáu, 24/02/2023 05:43

Thực hiện triển khai và cụ thể hóa kết quả chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Bỉ hồi tháng mười hai vừa qua, nhằm thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác liên ngành đã có chuyến thăm và làm việc với một số tổ chức, tập đoàn hàng đầu của Bỉ trong lĩnh vực công nghệ, từ ngày 18-21/2.

Xem chi tiết
Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác của Bỉ về đổi mới sáng tạo
Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác của Bỉ về đổi mới sáng tạo
Thứ Sáu, 24/02/2023 05:43

Ngày 20/2, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có buổi làm việc với các đối tác của Bỉ là Hub.Brussels, Trung tâm vi điện tử liên đại học IMEC và Tập đoàn John Cockerill.

Xem chi tiết
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thăm và làm việc tại Hà Lan
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thăm và làm việc tại Hà Lan
Thứ Sáu, 24/02/2023 05:27

Xem chi tiết
Công văn 8441/BKHĐT-ĐTNN Báo cáo tình hình ĐTNN Quý IV năm 2022 và cả năm 2022 gửi UBND các tỉnh/TP
Thứ Năm, 01/12/2022 04:40

Theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020 và khoản 2, Điều 101 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, định kỳ hàng quý, hàng năm Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trên địa bàn để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Xem chi tiết
Mời dự Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư - Thương mại Việt Nam - Campuchia 2022
Mời dự Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư - Thương mại Việt Nam - Campuchia 2022
Thứ Tư, 02/11/2022 09:45

Xem chi tiết
Mời dự Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư - Thương mại Việt Nam - Campuchia 2022
Thứ Tư, 02/11/2022 09:10

Xem chi tiết
Công văn số 5546/BKHĐT-ĐTNN ngày 09/8/2022 v/v Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư
Công văn số 5546/BKHĐT-ĐTNN ngày 09/8/2022 v/v Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư
Thứ Tư, 10/08/2022 11:13

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.

Xem chi tiết
Công văn số 3409/BKHĐT-ĐTNN ngày 25/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo thực hiện dự án FDI quy mô lớn, sử dụng nhiều đất
Công văn số 3409/BKHĐT-ĐTNN ngày 25/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo thực hiện dự án FDI quy mô lớn, sử dụng nhiều đất
Thứ Năm, 26/05/2022 09:24

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời rà soát, đánh giá, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện một số nội dung như sau:

Xem chi tiết
Tuyển dụng nhân viên cho dự án hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Niigata – Nhật Bản về Xúc tiến đầu tư
Thứ Ba, 28/12/2021 10:50

Dự án Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Niigata – Nhật Bản về Xúc tiến đầu tư cần tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư năm 2022.

Xem chi tiết
Công văn số 6937/BKHĐT-ĐTNN ngày 12/10/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ ngành, địa phương cung cấp thông tin tóm tắt dự án (profile) thuộc dự thảo Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài
Thứ Năm, 14/10/2021 09:37

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài 2021-2025 (Danh mục 2021-2025).

Xem chi tiết
Tuyển dụng nhân viên cho dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Tư, 04/08/2021 03:14

Dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư cần tuyển dụng chuyên viên phân tích nghiệp vụ và kiểm thử hệ thống (tester) năm 2021.

Xem chi tiết
Thông báo niêm yết công khai thanh lý tài sản của Cục Đầu tư nước ngoài
Thứ Hai, 14/06/2021 05:14

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - thương mại Đắk Rồ liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Hai, 31/05/2021 04:11

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông yêu cầu Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - thương mại Đắk Rồ liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Lâm Tất Thành liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Hai, 31/05/2021 04:06

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông yêu cầu Công ty TNHH Lâm Tất Thành liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Xem chi tiết
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thẩm định giá tài sản công
Thứ Tư, 05/05/2021 09:01

Ban Thanh lý tài sản công Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức có chức năng thẩm định giá danh mục tài sản theo Thông báo số 02/TB-ĐTNN ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Cục Đầu tư nước ngoài.

Xem chi tiết
Thông báo chuyển đổi Hệ thống Thông tin quốc gia về đầu tư từ ngày 26/4/2021
Thứ Sáu, 23/04/2021 06:10

Xem chi tiết
Thông báo