BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 23/05/2024
Thông báo
Báo cáo tình hình công khai ngân sách Quý I năm 2024
Thứ Năm, 04/04/2024 10:17

Thực hiện Nghị định số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Cục Đầu tư nước ngoài đăng tải công khai báo cáo số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2024
Số lượt đọc: 365
Thông báo