BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Bảy, 19/06/2021
Tin hoạt động
Dự kiến triển khai hợp phần xây dựng hệ thống của dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư năm 2021
Dự kiến triển khai hợp phần xây dựng hệ thống của dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư năm 2021
Thứ Hai, 07/12/2020 03:33

Xem chi tiết
Nền tảng kết nối đầu tư, kinh doanh trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Nền tảng kết nối đầu tư, kinh doanh trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Tư, 02/12/2020 02:20

Xem chi tiết
Quy trình cấp tài khoản Doanh nghiệp FDI trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Quy trình cấp tài khoản Doanh nghiệp FDI trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Tư, 02/12/2020 10:12

Xem chi tiết
Khảo sát thực trạng, vướng mắc của Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trên địa bàn một số tỉnh miền Bắc
Khảo sát thực trạng, vướng mắc của Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trên địa bàn một số tỉnh miền Bắc
Thứ Hai, 30/11/2020 08:59

Xem chi tiết
Hội thảo lấy ý kiến góp ý về biểu mẫu báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Hội thảo lấy ý kiến góp ý về biểu mẫu báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Hai, 23/11/2020 03:53

Xem chi tiết
Hội thảo khảo sát thực trạng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại khu vực phía Nam.
Hội thảo khảo sát thực trạng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại khu vực phía Nam.
Thứ Năm, 19/11/2020 03:49

Xem chi tiết
Ban Chỉ đạo dự án NIIS họp trực tuyến hoàn thiện báo cáo tư vấn
Ban Chỉ đạo dự án NIIS họp trực tuyến hoàn thiện báo cáo tư vấn
Thứ Sáu, 13/11/2020 05:28

Xem chi tiết
Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” hoàn thành báo cáo tư vấn sơ bộ
Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” hoàn thành báo cáo tư vấn sơ bộ
Thứ Ba, 10/11/2020 05:22

Sau quá trình phối hợp triển khai xây dựng báo cáo tư vấn, Cục Đầu tư nước ngoài và nhóm chuyên gia Hàn Quốc cùng với nhà thầu tư vấn phía Việt Nam là Công ty FPT Software đã bước đầu hoàn thiện sơ bộ báo cáo tư vấn.

Xem chi tiết
Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”
Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo dự án “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”
Thứ Năm, 05/11/2020 05:01

Xem chi tiết
Đánh giá thực trạng của hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
Đánh giá thực trạng của hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
Thứ Hai, 02/11/2020 02:18

Xem chi tiết
Tuyển chuyên gia IT cho Dự án NIIS
Tuyển chuyên gia IT cho Dự án NIIS
Thứ Sáu, 30/10/2020 04:16

Xem chi tiết
Điều chỉnh thành viên Ban Quản lý dự án NIIS
Điều chỉnh thành viên Ban Quản lý dự án NIIS
Thứ Tư, 28/10/2020 04:50

Xem chi tiết
Đốc thúc địa phương gửi phiếu khảo sát về Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Đốc thúc địa phương gửi phiếu khảo sát về Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Ba, 27/10/2020 04:31

Xem chi tiết
Giám đốc quốc gia Văn phòng KOICA Việt Nam làm việc với Cục ĐTNN về tiến độ triển khai dự án NIIS
Giám đốc quốc gia Văn phòng KOICA Việt Nam làm việc với Cục ĐTNN về tiến độ triển khai dự án NIIS
Thứ Hai, 26/10/2020 03:29

Xem chi tiết
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thúc đẩy Dự án NIIS
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thúc đẩy Dự án NIIS
Thứ Bảy, 24/10/2020 04:58

Xem chi tiết
Giới thiệu về Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và hiệu quả của Dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Giới thiệu về Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và hiệu quả của Dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Tư, 21/10/2020 10:35

Xem chi tiết
Lợi ích từ việc Nâng cấp và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Lợi ích từ việc Nâng cấp và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Tư, 21/10/2020 10:14

Xem chi tiết
Tuyển tư vấn Việt Nam cho Dự án NIIS
Tuyển tư vấn Việt Nam cho Dự án NIIS
Thứ Hai, 19/10/2020 04:10

Xem chi tiết
Đoàn công tác của chuyên gia Hàn Quốc làm việc với Ban Quản lý dự án NIIS tại Việt Nam (14/01-16/01/2020)
Đoàn công tác của chuyên gia Hàn Quốc làm việc với Ban Quản lý dự án NIIS tại Việt Nam (14/01-16/01/2020)
Thứ Hai, 19/10/2020 03:31

Xem chi tiết
Triển khai cơ chế phòng ngừa tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước thông qua tính tăng tích hợp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (NIIS)
Triển khai cơ chế phòng ngừa tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước thông qua tính tăng tích hợp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (NIIS)
Thứ Hai, 19/10/2020 10:34

Xem chi tiết
Thông báo