BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Tin hoạt động
Đánh giá toàn diện các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển
Thứ Ba, 21/12/2021 02:48
Đánh giá toàn diện các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành văn bản số 8827/BKHĐT-QLKKT yêu cầu Ban Quản lý khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế các tỉnh (KKT), thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các KCN, KKT ven biển trong năm 2021.

Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tập trung làm rõ kết quả đạt được, vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân của các tồn tại và kiến nghị phương án xử lý (nếu có).

Đồng thời, cung cấp thông tin về tình hình xây dựng và phát triển các KCN, KKT ven biển trên địa bàn trong năm 2021 và lũy kế đến thời điểm báo cáo theo các biểu mẫu.

Cụ thể, báo cáo về tình hình thu hút đầu tư vào KCN trong kỳ báo cáo: tình hình cấp, điều chỉnh và thu hồi các dự án đầu tư nước ngoài cũng như các dự án đầu tư trong nước; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án đầu tư.

Các địa phương cần thông tin về tình hình thành lập mới, điều chỉnh diện tích và thu hồi KCN; tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN; danh mục các KCN nằm trong quy hoạch còn hiệu lực…

Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Ban Quản lý KCN, KKT các địa phương báo cáo tình hình thu hút đầu tư tại KKT ven biển; tình hình quy hoạch, sử dụng đất tại KKT ven biển; tình hình thu hút dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng trong KKT ven biển.

Đồng thời báo cáo tình hình hoạt động các khu phi thuế quan, khu thương mại tự do, khu bảo thuế trong KKT ven biển; tình hình thu hút dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong KKT ven biển.

Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng yêu cầu Ban Quản lý KCN, KKT các địa phương báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài vào các KCN, KKT ven biển phân theo đối tác đầu tư; tình hình điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư/GCNĐTĐT về vốn tại các KCN, KKT; báo cáo tình hình thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư/GCNĐTĐT tại các KCN, KKT ven biển

Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ban Quản lý KCN, KKT các địa phương gửi thông tin, số liệu sơ bộ trước ngày 27/12/2021 và báo, số liệu chính thức trước ngày 27/01/2022./.

Số lượt đọc: 4262
Thông báo