BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 26/02/2024
Văn bản pháp quy
Thành lập Ban quản lý Dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Thứ Sáu, 13/12/2019 10:40
Thành lập Ban quản lý Dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ - BKHĐT ngày 15/1/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, ngày 25/02/2019, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – ngài Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Quyết định số 176/QĐ - BKHĐT về việc thành lập Ban quản lý Dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Theo đó, Ban Quản lý Dự án bao gồm 04 thành viên, trong đó ông Vũ Văn Chung, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài được phân công giữ chức vụ Giám đốc dự án. Bà Lê Thị Hải Vân, trưởng phòng, Phòng Tổng hợp và Thông tin, Cục Đầu tư nước ngoài là Phó Giám đốc dự án. Bên cạnh đó, Ban quản lý dự án còn có 01 thành viên và 01 kế toán trưởng dự án.

Giám  đốc dự án có các trách nhiệm tổ chức triển khai, điều hành thực hiện dự án theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ của dự án. Đồng thời, phân công việc triển khai thực hiện dự án cho các thành viên Ban Quản lý dự án. Thành lập Tổ giúp việc và lựa chọn các thành viên Tổ giúp việc hỗ trợ cho Ban quản lý dự án thực hiện theo yêu cầu, nội dung và các hoạt động của dự án phù hợp với mục tiêu và tiến độ đề ra của dự án…

Tổng kinh phí thực hiện của Dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư là 6,2 triệu USD. Trong đó, vốn ODA không hoàn lại là 5,5 triệu USD do cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tài trợ từ nguồn viện trợ không hoàn lại; vốn đối ứng là 700 nghìn USD. Thời gian thực hiện Dự án trong khoảng 04 năm (từ 2019 – 2022)./.


Số lượt đọc: 3181
Thông báo