BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 26/02/2024
Văn bản pháp quy
Hơn 3 tỷ đồng vốn đối ứng triển khai dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống Thông tin quốc gia về ĐTNN trong năm 2019
Thứ Sáu, 13/12/2019 10:48
Hơn 3 tỷ đồng vốn đối ứng triển khai dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống Thông tin quốc gia về ĐTNN trong năm 2019

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng vừa phê duyệt Dự toán hoạt động năm 2019 của Ban Quản lý dự án “Nâng cấp và Phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” với số tiền là 3,3 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí trên được lấy từ Ngân sách Nhà nước kinh phí sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác, kinh phí không thường xuyên vốn đối ứng của Dự án. Cục Đầu tư nước ngoài, Ban Quản lý dự án được giao tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý dự án được điều chỉnh mức chi giữa các khoản mục phù hợp với thực tế nhưng không vượt tổng dự toán. Các kế hoạch tài chính vốn đối ứng năm 2019 của dự án bao gồm những nội dung chính như: chi phí hoạt động cho Ban quản lý dự án, chi phí tuyên truyền quản cáo cho chương trình, dự án hoạt động, chi mua sắm tài sản phục vụ quản lý, chi phí công tác, hội nghị đào tạo, tập huấn và chi phí kiểm toán, quyết toán, thẩm tra quyết toán hoàn thành…

Được biết, Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” có tổng kinh phí là 6,2 triệu USD. Trong đó, vốn ODA không hoàn lại là 5,5 triệu USD do cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tài trợ từ nguồn viện trợ không hoàn lại; vốn đối ứng là 700 nghìn USD. Dự án được thực hiện trong khoảng thời gian 4 năm, từ năm 2019 đến 2022./.


Số lượt đọc: 4738
Thông báo