BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 24/06/2024
Chính sách đầu tư vào
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà ĐTNN trong “Hoạt động/dịch vụ liên quan đến thể thao, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, và các hoạt động vui chơi, giải trí khác”
Thứ Bảy, 13/11/2021 10:42
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà ĐTNN trong “Hoạt động/dịch vụ liên quan đến thể thao, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, và các hoạt động vui chơi, giải trí khác”

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Hoạt động/dịch vụ liên quan đến thể thao, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, và các hoạt động vui chơi, giải trí khác” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường:

1. CPTPP:

a) Phụ lục NCM II-VN-17: Mỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn:

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào dành đối xử ưu tiên cho nghệ sỹ và doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn và các hoạt động văn hóa khác[1].

b) Phụ lục NCM II-VN-26: Dịch vụ thể thao và giải trí khác, không bao gồm kinh doanh trò chơi điện  tử:

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến các câu lạc bộ võ thuật khí công và thể thao mạo hiểm.

c) Phụ lục NCM II – Tiểu phụ lục A:

Dịch vụ liên quan đến việc tổ chức sự kiện thể thao (bao gồm việc xúc tiến, tổ chức và quản lý trang thiết bị): Không hạn chế, theo quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định này

2. Pháp luật Việt Nam

- Hoạt động biểu diễn nghệ thuật phải đáp ứng các điều kiện tại Chương II (Điều 8 đến Điều 16 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP)

Căn cứ pháp lý

-   CPTPP

- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.[1] Để làm rõ nội dung bảo lưu, các hoạt động văn hóa khác là nhiếp ảnh, triển lãm nghệ thuật, biểu diễn thời trang, các cuộc thi người mẫu và hoa hậu, kinh doanh karaoke và vũ trường, tổ chức lễ hội)

Số lượt đọc: 2256
Tin khác
Thông báo