BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 15/07/2024
Chính sách đầu tư vào
Năm nhóm giải pháp của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Thứ Hai, 08/11/2021 10:29
Năm nhóm giải pháp của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 6/11, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã thông tin về nội dung cơ bản của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 5 nhóm giải pháp chính...

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang khẩn trương và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, cũng như tham vấn ý kiến các chuyên gia trong và ngoài nước để kịp thời xây dựng và trình dự thảo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội  lên các cấp có thẩm quyền.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trả lời báo chí tại họp báo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về nội dung cơ bản, Thứ trưởng cho biết 5 nhóm giải pháp được đề xuất trên cơ sở tham khảo các bài học kinh nghiệm của quốc tế, các bài học kinh nghiệm trong quá khứ, đặc biệt là thời kỳ suy thoái kinh tế giai đoạn 2009-2011.

"2 quan điểm quan trọng và cốt lõi của chương trình là kết hợp cả phục hồi và phát triển. Do vậy, các giải pháp đưa ra cũng kết hợp giữa ngắn hạn và căn cơ trong dài hạn", Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Nhóm giải pháp thứ nhất là về đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó thích ứng linh hoạt và tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế-xã hội được bình thường.

"Đây là giải pháp căn cơ, điều kiện cần để thực hiện các giải pháp khác", Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Nhóm giải pháp thứ 2 là về an sinh xã hội. Đây là vấn đề thể hiện quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, phát triển hài hòa giữa vấn đề kinh tế và vấn đề xã hội, đặc biệt là hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nhóm giải pháp thứ 3 là về hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 thời gian qua để có cơ hội phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như có các nguồn lực cần thiết để phục vụ cho thời gian tới.

Nhóm giải pháp thứ 4 mang tính dài hơi liên quan đến thúc đẩy đầu tư công, bên cạnh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch, đầu tư công trung hạn, có đề xuất các điểm nhấn trong việc thúc đẩy đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Nhóm giải pháp thứ 5 mang tính chất quản lý, điều hành, đặc biệt hướng tới mục tiêu quản lý rủi ro cũng như kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Về nguồn lực, theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đặc biệt là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan có liên quan đến sử dụng nguồn lực như Bộ Y tế, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành khác để xây dựng cân đối nguồn lực hợp lý nhất.

"Chương trình đang trong quá trình hoàn thiện và chuẩn bị trình các cấp có thẩm quyền quyết định", Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Theo Vneconomy
Số lượt đọc: 1680
Thông báo