BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 26/02/2024
Chính sách đầu tư vào
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Đóng mới, sửa chữa tàu biển”
Thứ Hai, 01/11/2021 09:32
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Đóng mới, sửa chữa tàu biển”

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Đóng mới, sửa chữa tàu biển” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường:

AFAS và EVFTA: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu biển (CPC 8868): thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 70%.

Riêng EVFTA bổ sung quy định về Đóng tàu và sửa chữa tàu biển như sau: Không cam kết đối với đầu tư nước ngoài trong sản xuất tàu hàng dưới 10000 DWT; tàu container dưới 800 TEU; tàu chở khách dưới 500 chỗ và tàu chở xà lan (ISIC 3511). Chỉ cho phép liên doanh và phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 50%.

          Căn cứ pháp lý:

-   AFAS, EVFTA.

- Nghị định số 111/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển.

Số lượt đọc: 1130
Tin khác
Thông báo