BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 16/07/2024
Chính sách đầu tư vào
Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Thứ Tư, 20/10/2021 02:42
Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Ngày 18/10/2021, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tổ công tác đặc biệt của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng; Thứ trưởng Trần Duy Đông là Tổ phó thường trực, Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Lê Mạnh Hùng là tổ phó; cùng với Lãnh đạo các đơn vị, Lãnh đạo các phòng ban, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ là thành viên.

Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ và trách nhiệm như sau:

- Chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”, tăng tính chủ động, tự chủ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp; lưu ý rà soát cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

- Tiếp nhận, tổng hợp, ghi nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; chuyển nội dung kiến nghị đến các đơn vị chức năng thuộc Bộ xử lý theo thẩm quyền, hoặc báo cáo Lãnh đạo Bộ nếu vượt thẩm quyền; đôn đốc, xử lý, báo cáo Lãnh đạo Bộ các trường hợp vướng mắc, khó khăn để chỉ đạo xử lý.

Số lượt đọc: 2546
Tin khác
Thông báo