BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/08/2022
Chính sách đầu tư vào
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Sản xuất phương tiện vận tải trên 29 chỗ”, “Phát triển và vận hành chợ truyền thống” và “Dịch vụ thú y”
Thứ Tư, 13/10/2021 03:22
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Sản xuất phương tiện vận tải trên 29 chỗ”, “Phát triển và vận hành chợ truyền thống” và “Dịch vụ thú y”

1.  Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Sản xuất phương tiện vận tải trên 29 chỗ” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

CPTPP: Phụ lục NCM II – VN – 28 Sản xuất và lắp giáp xe buýt và phương tiện giao thông trên 29 chỗ ngồi: Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì các biện pháp không phù hợp với Điều II.9.1.(h) đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong ngành này.

 

2. Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Phát triển và vận hành chợ truyền thống” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

CPTPP: Phụ lục NCM II-VN-31: Chợ truyền thống

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến chợ truyền thống.

3. Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Dịch vụ thú y” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Quy định tại các Hiệp định:

Chỉ dành quyền tiếp cận thị trường cho thể nhân cung cấp dịch vụ chuyên môn với tư cách cá nhân sau khi đã được phép của cơ quan quản lý về thú y của Việt Nam

Căn cứ pháp lý:

WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP

Số lượt đọc: 247
Thông báo