BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 21/04/2024
Chính sách đầu tư vào
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa”, “Sản xuất, chế tạo máy bay”, “Sản xuất, chế tạo đầu máy và toa xe đường sắt”
Thứ Ba, 19/10/2021 09:53
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa”, “Sản xuất, chế tạo máy bay”, “Sản xuất, chế tạo đầu máy và toa xe đường sắt”

 

1.  Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Pháp luật Việt Nam:

Địa điểm thu gom hàng lẻ quy định tại Khoản 1 Điều 89 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan năm 2014

Căn cứ pháp lý:

-   Luật Quản lý ngoại thương năm 2017

-   Luật Hải quan năm 2014

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 25/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan


2.  Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Sản xuất, chế tạo máy bay” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

ACIA, CPTPP EVFTA: chỉ cho phép thành lập liên doanh và vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49% trong lĩnh vực chế tạo máy bay


3.  Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Sản xuất, chế tạo đầu máy và toa xe đường sắt” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

ACIA, CPTPP, EVFTA : Chỉ cho phép hình thức liên doanh và tham gia cổ phẩn của nước ngoài không vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh.

Số lượt đọc: 800
Tin khác
Thông báo