BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 26/02/2024
Chính sách đầu tư vào
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Gieo hạt và phun thuốc hóa chất bằng máy bay”
Chủ Nhật, 07/11/2021 10:39
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Gieo hạt và phun thuốc hóa chất bằng máy bay”

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Gieo hạt và phun thuốc hóa chất bằng máy bay” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường:

1. Quy định tại các Hiệp định: Gieo hạt và phun thuốc hóa chất bằng máy bay thuộc CPC 881 và được loại trừ tại các Biểu cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định.

2. Pháp luật Việt Nam:

Việc sử dụng các thiết bị tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ vào bất kỳ mục đích nào được quản lý và cấp phép bởi Cục Tác Chiến – Bộ tổng tham mưu theo quy định theo Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 79/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý

-   WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP

-   Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05/9/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Số lượt đọc: 1373
Thông báo