BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 15/07/2024
Chính sách đầu tư vào
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Vận tải biển ven bờ”
Thứ Sáu, 05/11/2021 10:30
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Vận tải biển ven bờ”

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Vận tải biển ven bờ” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường:

1. EVFTA: Phụ lục 8-C: Việt Nam có thể ban hành hoặc duy trì bất kỳ biện pháp liên quan đến hoạt động của một doanh nghiệp theo đinh nghĩa tại điểm 1(e) va 1(m) của Điều 8.2 (Các định nghĩa) mà không phù hợp với khoản 2 Điều 8.5 (Đối xử quốc gia), với điều kiện biện pháp đó không trái với các cam kết nêu tại Phụ lục 8-B (Biểu cam kết cụ thể cua Việt Nam đối với ngành vận tải hàng hải.

2. CPTPP: Phụ lục NCM II-VN-27: Dịch vụ vận tải hàng hải ven bờ: Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến các phân ngành nêu trên.


Số lượt đọc: 2117
Tin khác
Thông báo