BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Chính sách đầu tư vào
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ liên quan đến di sản văn hóa, quyền tác giả và quyền liên quan, nhiếp ảnh, ghi hình, ghi âm, triển lãm nghệ thuật, lễ hội, thư viện, bảo tàng”
Thứ Năm, 11/11/2021 10:41
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Dịch vụ liên quan đến di sản văn hóa, quyền tác giả và quyền liên quan, nhiếp ảnh, ghi hình, ghi âm, triển lãm nghệ thuật, lễ hội, thư viện, bảo tàng”

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Dịch vụ liên quan đến di sản văn hóa, quyền tác giả và quyền liên quan, nhiếp ảnh, ghi hình, ghi âm, triển lãm nghệ thuật, lễ hội, thư viện, bảo tàng” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường:

1. Dịch vụ ghi âm

Quy định tại các Hiệp định: chưa cam kết

Riêng CPTPP: Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến dịch vụ ghi âm ngoại trừ việc cho phép nước ngoài sở hữu đến 51% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ghi âm.

 

2. Dịch vụ chụp ảnh đặc biệt ngoại trừ chụp ảnh trên không (CPC 87504):

AFAS, EVFTACPTPP quy định không hạn chế, ngoại trừ duới hình thức hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với nhà cung cấp Việt Nam. Sẽ không có hạn chế về tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài trong liên doanh

 

3. Dịch vụ chụp hình chân dung (CPC 87501):

AFAS và CPTPP quy định không hạn chế, ngoại trừ dưới hình thức hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với nhà cung cấp Việt Nam. Sẽ không có hạn chế về tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài trong liên doanh.

 

4. Dịch vụ triển lãm (CPC 87909*)

AFAS quy định được phép cung cấp dịch vụ dưới hình thức liên doanh với nhà cung cấp Việt Nam. Nội dung và chủ đề của triển lãm phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

5. Dịch vụ hội chợ và triển lãm thương mại (CPC 87909**):

EVFTA quy định được thành lập liên doanh trong đó vốn góp nước ngoài không vượt quá 49%. Năm năm sau khi Hiệp định này có hiệu lực, hạn chế về vốn góp được nâng lên 51%. Ba năm sau đó, không hạn chế về vốn góp nước ngoài.

Số lượt đọc: 2915
Thông báo