BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 15/07/2024
Chính sách đầu tư vào
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Hoạt động thương mại điện tử”
Thứ Ba, 09/11/2021 10:40
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành “Hoạt động thương mại điện tử”

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực “Hoạt động thương mại điện tử” thì cần phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như sau:

Điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường:

1. WTO: không quy định

2. CPTPP: cam kết bằng WTO theo NCM II-VN-36 và Tiểu Phụ lục A đối với nghĩa vụ Tiếp cận thị trường và cam kết Không hạn chế đối với nghĩa vụ đối xử quốc gia.

3. Pháp luật Việt Nam: hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tuân thủ các quy định, điều kiện theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau này.

Căn cứ pháp lý

-   WTO, CPTPP

-   Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Số lượt đọc: 2028
Thông báo