BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 23/05/2024
Báo cáo theo đối tác
Tình hình hợp tác đầu tư giữa Việt Nam - Ấn Độ
Thứ Năm, 27/03/2014 10:08

Tính đến 16/7, Ấn Độ có 47 dự án còn hiệu lực với vốn đăng ký hơn 206 triệu USD đứng thứ 29/92 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam.

-Về cơ cấu ngành: các dự án của Ấn Độ tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 22 dự án, tổng vốn đầu tư 94,4 triệu USD, chiếm 45% về vốn đầu tư. Tiếp theo là lĩnh vực khai khoáng có 3 dự án, tổng vốn đầu tư 86 triệu USD, chiếm 41,7% tổng vốn đầu tư.

- Về địa bàn đầu tư:  không tính 3 dự án thăm dò, khai thác dầu khí, ấn Độ đầu tư tại 16 địa phương, nhưng vốn đầu tư tập trung tại tỉnh Tuyên Quang trong dự án khai thác khoáng sản Alliance, tổng vốn đầu tư 15 triệu USD và Ninh Thuận trong dự án sản xuất mía đường Dhampur Việt Nam, tổng vốn đầu tư 22 triệu USD.

- Về hình thức đầu tư: đa số vốn đầu tư của Ấn Độ theo hình thức 100% vốn nước ngoài có 32 dự án với số vốn 103,6 triệu USD chiếm trên 50% về tổng vốn đầu tư. Số vốn còn lại thuộc hình thức liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Đầu tư sang Ấn độ của các doanh nghiệp Việt Nam.

Tính đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam mới đầu tư sang ấn Độ 1 dự án đó là dự án Công ty phát triển đầu tư công nghệ India của Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT, tổng vốn đầu tư 150.000 USD để sản xuất phần mềm, thực hiện dịch vụ tin học
Số lượt đọc: 2447
Thông báo