BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 20/06/2024
Báo cáo theo đối tác
Số liệu FDI của Hàn Quốc tại Việt Nam tính đến 23/3/2011
Thứ Năm, 27/03/2014 10:04

Tính đến tháng 23/3/2011, Hàn Quốc có 2739 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 22,3 tỷ USD. Đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc tại Việt Nam luôn nằm trong tốp 3 nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam

Tải file số liệu

FDI Han Quoc den 23-3.xls
Số lượt đọc: 4311
Thông báo