BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 24/06/2024
Thông báo
Công văn số 5546/BKHĐT-ĐTNN ngày 09/8/2022 v/v Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư
Thứ Tư, 10/08/2022 11:13
Công văn số 5546/BKHĐT-ĐTNN ngày 09/8/2022 v/v Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với 14 địa phương vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ tổ chức “Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chuẩn bị các nội dung như sau:

1. Lựa chọn 02 – 03 dự án để trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và/hoặc các cam kết tài trợ, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU) dự kiến trao tại Hội nghị (theo mẫu tại Phụ lục 1); ưu tiên các dự án quy mô lớn, các dự án tận dụng tiềm năng lợi thế của vùng; các MOU phải thiết thực, khả thi và mỗi địa phương đều có Giấy chứng nhận đầu tư/ MOU để trao tại Hội nghị …

2. Về danh mục dự án kêu gọi đầu tư của Vùng:

(i) Lựa chọn 02 - 03 dự án kêu gọi đầu tư thực sự có ý nghĩa và có tính liên kết vùng để xây dựng bản mô tả thông tin chi tiết dự án (theo mẫu tại Phụ lục 2, Phụ lục 3) để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và in thành tài liệu (song ngữ Anh - Việt) phát tại Hội nghị.

(ii) Tổng hợp một số hình ảnh có chất lượng về vùng, địa phương và về dự án để đưa vào thiết kế Tài liệu này.

3. Về danh mục dự án kêu gọi đầu tư của địa phương: Các địa phương tự lựa chọn các dự án thiết thực để làm Danh mục và in ấn để phát tại Hội nghị.

Thông tin đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 17/8/2022. Đầu mối liên hệ: 0933.556.767 (Anh Trung), 0934.327.999 (Chị Lan), Email: hoinghi2022xtdt@gmail.com.

          Do thời gian chuẩn bị Hội nghị rất gấp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ khẩn trương chuẩn bị các nội dung nêu trên và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời hạn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Ủy ban./.

Số lượt đọc: 10699
Thông báo