BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 20/06/2024
Thông báo
Thông báo yêu cầu Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - thương mại Đắk Rồ liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Hai, 31/05/2021 04:11

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông yêu cầu Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - thương mại Đắk Rồ liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về nhà đầu tư

- Tên nhà đầu tư: Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - thương mại Đắk Rồ; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã số 63.07.F00032 do UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đăng ký lần đầu ngày 15/9/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 28/11/2007.

- Địa chỉ trụ sở chính: Bon Yokzu, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

2. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án đầu tư: Xưởng chế biến khoai lang

- Địa điểm thực hiện dự án: Bon Yokzu, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

- Diện tích mặt đất sử dụng (nếu có): 5.000 m2;

- Thời hạn hoạt động của dự án: 20 năm.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - thương mại Đắk Rồ

- Loại hình doanh nghiệp: Hợp  tác xã.

- Địa chỉ trụ sở chính: Bon Yokzu, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 6.055.763.000 đồng.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.

- Địa chỉ cơ quan: đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Điện thoại: 02613.544.333      

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Cao Xuân Phước.

- Chức danh: Chuyên viên.

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Điện thoại: 0948967400        Email: caoxuanphuoc@gmail.com.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Số lượt đọc: 8313
Tin khác
Thông báo