BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 15/07/2024
Thông báo
Thông báo chuyển đổi Hệ thống Thông tin quốc gia về đầu tư từ ngày 26/4/2021
Thứ Sáu, 23/04/2021 06:10

Kể từ ngày 26/4/2021, Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư sẽ chuyển sang tên miền: https://vietnaminvest.gov.vn và Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài sẽ chuyển sang tên miền: https://fdi.gov.vn. Thời gian tạm dừng Hệ thống hiện tại để chuyển đổi dữ liệu sang Hệ thống mới trong 2 ngày từ 24/4 – 25/4/2021 (thứ bảy và chủ nhật). Hệ thống hiện tại sẽ tạm dừng hoạt động trong khoảng thời gian này. Do đó, đề nghị Quý cơ quan tạm dừng sử dụng Hệ thống trong hai ngày 24 – 25/4/2021 và bắt đầu sử dụng Hệ thống mới từ ngày 26/4/2021. Hướng dẫn chi tiết sử dụng hệ thống mới được đăng tải trên Hệ thống (mục hướng dẫn sử dụng).
Số lượt đọc: 9151

File đính kèm:

Tin khác
Thông báo