BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Sáu, 19/07/2024
Thông báo
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH IN BAO BÌ FOREST VIỆT NAM liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:37

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH IN BAO BÌ FOREST VIỆT NAM liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư

Tên dự án: NHÀ MÁY IN BAO BÌ FOREST VIETNAM.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 2176262267 chứng nhận lần đầu ngày 22/7/2011, chứng nhận thay đổi lần 01 ngày 07/01/2016.

- Địa điểm thực hiện dự án: Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Chu Lai. KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du Tỉnh Bắc Ninh.

- Thời điểm ngừng hoạt động dự án: Từ tháng 8/2020 đến nay.

2. Thông tin về Nhà đầu tư

Nhà đầu tư: Công ty TNHH IN BAO BÌ FOREST VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300662992 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 22/7/2011.

Địa chỉ: KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du Tỉnh Bắc Ninh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hou Xue Jun

Sinh ngày: 04/01/1968; Quốc tịch: Trung Quốc

Hộ chiếu số: E57332330 cấp ngày 05/8/2015 tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 703, tầng 26 tòa nhà Maizidian, huyện Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Chổ ở hiện nay: Số 703, tầng 26 tòa nhà Maizidian, huyện Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.

- Địa chỉ: số 10 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh.

- Điện thoại: (+84)222.3825.232

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Chu Đức Đạo 

- Chức danh: Chuyên viên phòng Quản lý Doanh nghiệp

- Đơn vị công tác: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.

- Địa chỉ: Số 10 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Việt Nam

- Điện thoại: (+84)222.3826.892

- Email: cddao.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.
Số lượt đọc: 5910
Thông báo