BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 14/04/2024
Thông báo
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH CICT VINA và bà Chang Youjin liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Năm, 04/03/2021 03:35

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH CICT VINA và bà Chang Youjin liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư

Tên dự án: NHÀ MÁY CICT VINA.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 4338863260 chứng nhận lần đầu ngày 25/4/2019, chứng nhận thay đổi lần 03 ngày 18/12/2019.

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: Công ty TNHH CICT VINA

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2301089446 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 02/5/2019, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 16/12/2019

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô VI.2 KCN Thuận Thành III, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

- Thời điểm ngừng hoạt động dự án: Từ tháng 06/2020 đến nay.

2. Thông tin về Nhà đầu tư

Nhà đầu tư thứ nhất, Giám đốc đại diện: Chang Youjin. Giới tính: Nữ. Sinh ngày 03/5/1975. Quốc tịch: Hàn Quốc. Số hộ chiếu: M86557770 do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cấp ngày 11/12/2015.

Địa chỉ thường trú, chỗ ở hiện tại: Sangdodong Hillstate, 112 Dong 601 ho, Dongjakgu Sangdoro 346-1, Seoul, Hàn Quốc.

Nhà đầu tư thứ hai: Yang Mi Young. Giới tính: Nữ. Sinh ngày 02/10/1968. Quốc tịch: Hàn Quốc. Số hộ chiếu: M68338853 do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cấp ngày 16/4/2010.

Địa chỉ thường trú, chỗ ở hiện tại: Sangdodong Hillstate, 68 Dong 601 ho, Dongjaku Sangdoro, Seoul, Hàn Quốc.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.

- Địa chỉ: số 10 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh.

- Điện thoại: (+84)222.3825.232

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Chu Đức Đạo 

- Chức danh: Chuyên viên phòng Quản lý Doanh nghiệp

- Đơn vị công tác: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.

- Địa chỉ: Số 10 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Việt Nam

- Điện thoại: (+84)222.3826.892

- Email: cddao.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.
Số lượt đọc: 4402
Thông báo