BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Tư, 06/12/2023
Thông báo
Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Cục Đầu tư nước ngoài năm 2020
Thứ Bảy, 19/12/2020 09:46

Thông báo số 07/TB-XTVC ngày 18/12/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020.

Số lượt đọc: 1302
Thông báo