BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 28/01/2021
Thông báo
Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Cục Đầu tư nước ngoài năm 2020
Thứ Bảy, 19/12/2020 09:46

Thông báo số 07/TB-XTVC ngày 18/12/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020.

Số lượt đọc: 71
Thông báo

(Thứ Sáu, 13/12/2019 02:22) Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư