BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 20/05/2024
Thông báo
Thông báo nâng cấp chức năng Hệ thống thông tin Quốc gia về đầu tư
Thứ Hai, 06/01/2020 03:59
Thông báo nâng cấp chức năng Hệ thống thông tin Quốc gia về đầu tư

Sau một thời gian vận hành Hệ thống thông tin Quốc gia về đầu tư (Hệ thống), nhằm đảm bảo sự chính xác các thông tin liên quan đến dự án đầu tư; Cục Đầu tư nước ngoài đã mở chức năng cập nhật, xóa thông tin dự án trên Hệ thống, để các chuyên viên của các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án…tại địa phương có thể tiến hành các thao tác chỉnh sửa thông tin. 

Hiện nay, để đảm bảo những thông tin liên quan đến dự án trên giấy chứng nhận đầu tư là thông tin gốc. Cục Đầu tư nước ngoài sẽ tiến hành khóa các chức năng chỉnh sửa thông tin như đã nêu ở trên khỏi tài khoản cơ quan quản lý, từ ngày 07/01/2020. Các chuyên viên thao tác trên hệ thống cần kiểm tra kỹ các thông tin dự án do các thông tin liên quan đến dự án chỉ nhập được một lần và không thể chỉnh sửa trên Hệ thống.

Tất cả thông tin liên quan đến dự án đã được chuyên viên nhập trên Hệ thống nếu phát hiện sai lệch, đề nghị các đơn vị gửi công văn về Cục Đầu tư nước ngoài để xử lý, chỉnh sửa. 


Số lượt đọc: 2746
Thông báo