BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 26/02/2024
Thông báo
Công văn số 376/ĐTNN-THTT về việc khảo sát hiện trạng sử dụng và các kiến nghị sửa đổi, nâng cấp, mở rộng Hệ thống Thông tin Quốc gia về Đầu tư
Thứ Hai, 09/09/2019 05:42

Cục Đầu tư Nước ngoài đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, TP trực thuộc TW, Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, TP có ý kiến về hiện trạng sử dụng và các kiến nghị sửa đổi, nâng cấp, mở rộng Hệ thống Thông tin Quốc gia về Đầu tư.

 

Kính gửi:  - Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, TP trực thuộc TW

        - Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, TP

Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc do Cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế Hàn Quốc (KOICA) quản lý (sau đây gọi là Dự án) đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 43/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng 01 năm 2019 và giao cho Cục Đầu tư nước ngoài chủ trì tổ chức triển khai thực hiện. Dự án sẽ được thực hiện trong 4 năm, chia thành 3 giai đoạn: (1) tư vấn nâng cấp và phát triển hệ thống (khảo sát hiện trạng và nhu cầu); (2) xây dựng hệ thống; và (3) vận hành hệ thống.

Để triển khai hợp phần tư vấn, Cục Đầu tư nước ngoài đề nghị:

1. Quý Cơ quan có ý kiến về hiện trạng sử dụng; các khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, vận hành; và các kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc sửa đổi, nâng cấp, mở rộng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.  Các mẫu phiếu khảo sát đề nghị tải tại địa chỉ http://fia.mpi.gov.vn/, mục thông báo, cụ thể như sau:

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phiếu số 1 và Phiếu số 2 (đề nghị Quý Sở phối hợp với cơ quan chuyên trách XTĐT trên địa bàn để hoàn thành Phiếu số 2)

Các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT và KCNC: Phiếu số 1 và số 3.

2. Đề nghị Quý cơ quan hỗ trợ, thông báo tới các doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc phạm vi quản lý điền Phiếu khảo sát số 4.

Các phiếu khảo sát xin gửi về Cục Đầu tư nước ngoài trước ngày 16/9/2019; file mềm gửi đến hộp thư tonghop.dtnn@mpi.gov.vn, để Cục Đầu tư nước ngoài kịp phối hợp với đơn vị tư vấn Hàn Quốc hoàn thành báo cáo đánh giá hiện trạng, nhu cầu và đề xuất sửa đổi, nâng cấp và mở rộng Hệ thống. Điện thoại liên hệ 080.44050.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

Download phiếu khảo sát

    


Số lượt đọc: 1028
Thông báo