BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 24/06/2024
Thông báo
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Cục Đầu tư nước ngoài năm 2020
Thứ Bảy, 19/12/2020 09:07

Thông báo số 06/TB-XTVC ngày 18/12/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020.

Số lượt đọc: 1304
Thông báo