BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 20/05/2024
Thông báo
Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Samil Tech và Nhà đầu tư: Ông YANG GYEONGMOK , Ông KIM YI KWON và Ông KIM SANG MI liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Hai, 14/12/2020 09:29

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công ty TNHH Samil Tech và Nhà đầu tư: Ông YANG GYEONGMOK ,Ông KIM YI KWON và Ông KIM SANG MI liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

 • Tên dự án đầu tư: Dự án Công ty TNHH Sam-il Tech.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 9823467528.
 • Ngày cấp lần đầu: 02/3/2017, thay đổi lần thứ hai ngày 18/10/2018.
 • Địa điểm thực hiện dự án: Lô D6 (Thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần Đại Lợi), KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
 • Thời điểm dự án ngừng hoạt động: Tháng 05 năm 2020.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

a. Nhà đầu tư thứ nhất:

 • Họ và tên: YANG GYEONGMOK
 • Giới tính: Nam
 • Sinh ngày: 16/01/1973
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Hộ chiếu số: M40746686
 • Ngày cấp: 04/11/2009
 • Cơ quan cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc.
 • Địa chỉ thường trú: Phòng 702, tòa 104 (Hansol Solpark Gang byun Apt), Số 905 Seojeok-eup, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc.

b. Nhà đầu tư thứ hai:

 • Họ và tên: KIM YI KWON
 • Giới tính: Nam
 • Sinh ngày: 18/6/1962
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Hộ chiếu số: M46834688
 • Ngày cấp: 19/05/2017
 • Cơ quan cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
 • Địa chỉ thường trú: Số 208-603, 32, Songdong-ro 2-gil, Gumi-si, Gyeongsangbuk, Republic, Hàn Quốc.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

 • Tên tổ chức kinh tế: Công ty TNHH Samil Tech
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2400801872 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 14/10/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 02/10/2018.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Lô D6 khu công nghiệp Đình Trám, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
 • Người đại diện pháp luật của Công ty: Ông YANG GYEONGMOK; Chức danh: Giám đốc; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 16/01/1973; Quốc tịch: Hàn Quốc; Hộ chiếu số: M40746686; Ngày cấp: 04/11/2009; Cơ quan cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc; Địa chỉ thường trú: Phòng 702, tòa 104 (Hansol Solpark Gang byun Apt), Số 905 Seojeok-eup, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

 • Tên cơ quan: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang
 • Địa chỉ cơ quan: Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
 • Điện thoại: 0204 3566971; Email: ban_qlkcn_vt@bacgiang.gov.vn

5. Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

 • Họ tên: Ông Nguyễn Văn Hưng
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • Đơn vị công tác: Phòng Quản lý đầu tư
 • Địa chỉ: Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại: 0204 3566973; Email: hungnv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Số lượt đọc: 3388
Thông báo