BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 24/06/2024
Thông báo
Thông báo yêu cầu nhà đầu tư TECHONE Co., Ltd. và Ông WOO YOUNG IL liên hệ với Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
Thứ Tư, 30/12/2020 05:49

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai yêu cầu nhà đầu tư TECHONE Co., Ltd. và Ông WOO YOUNG IL liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Công ty TNHH Tech One Vina

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 472043001174

- Ngày cấp lần đầu: ngày 08 tháng 12 năm 2014

- Cơ quan cấp: Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

- Địa điểm thực hiện dự án: Đường số 1, Khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 08/12/2014 nhưng chưa triển khai dự án.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

2.1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: TECHONE Co., Ltd.

- Giấy phép thành lập số: 124-81-58224

- Ngày cấp: 28/9/1998. Cơ quan cấp: Hàn Quốc

- Địa chỉ trụ sở: 489-6 Metan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea.

2.2. Ông WOO YOUNG IL

- Sinh ngày 05 tháng 6 năm 1948, quốc tịch Hàn Quốc.

- Hộ chiếu số GK1757498 cấp ngày 28 tháng 3 năm 2006 tại Hàn Quốc.

- Thường trú tại: Chungmyung Daewoo Apt. 305-1403, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea.

- Cơ quan cấp: Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai.

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, Khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

- Tên tổ chức kinh tế: Công ty TNHH Tech One Vina

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 472043001174, đăng ký lần đầu ngày 08/12/2014.

- Cơ quan cấp: Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai.

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, Khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

- Địa chỉ cơ quan: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251)3892378; Email: diza@diza.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Trần Thị Ngọc Hạnh

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Doanh nghiệp

- Địa chỉ: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251)3891945 (số nội bộ: 252); Email: qldn@diza.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Số lượt đọc: 3146
Tin khác
Thông báo