BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 20/05/2024
Thông báo
Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty MYEONG SEUNG TECH CO.,Ltd và Ông SONG GUN HO liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thứ Tư, 30/12/2020 04:29

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công ty MYEONG SEUNG TECH CO.,Ltd và Ông SONG GUN HO liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án: XƯỞNG GIA CÔNG, LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ MYEONG SEUNG TECH VINA

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô A6, Cụm công nghiệp Xương Giang II, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Cơ khí Mạnh Dũng).

- Thời điểm ngừng hoạt động dự án: Từ tháng 08/2020 đến nay.

- Lý do: Nhà đầu tư tự ngừng hoạt động của dự án.

2. Thông tin về Nhà đầu tư

- CÔNG TY MYEONG SEUNG TECH CO.,Ltd; Giấy đăng ký kinh doanh số: 760-88-00357, do phòng đăng ký thuế Gumi, quận Gyeongsang buk cấp ngày 13/7/2016; địa chỉ trụ sở: 135, Bisan-ro, Gumi-si, Gyeongsangbuk- do, Gongdan-dong, Hàn Quốc; điện thoại: 054468-4222.

Người đại diện theo pháp luật: Ông SONG GUN HO; chức danh: Giám đốc; ngày sinh 7/01/1972; hộ chiếu số: BS4012749 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 16/6/2008; hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại: #1-307 (Jangnim Royal Bestopia Apt.,45, Dadae-ro 227 beon-gil, Saha-gu, Busan, Korea.

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 02043.854.317.

* Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Loan

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0987.041.035

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Số lượt đọc: 3026
Thông báo