BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 20/05/2024
Thông báo
Thông báo về việc triển khai xây dựng sách giới thiệu xúc tiến đầu tư của 63 địa phương
Thứ Hai, 01/02/2021 05:23

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hợp tác với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) để xây dựng cuốn sách giới thiệu (Guidebook) về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của 63 địa phương tại Việt Nam. Dưới đây là mẫu phiếu khảo sát gửi UBND các tỉnh, thành phố để thu thập thông tin, phục vụ công tác xây dựng Guidebook.
Số lượt đọc: 4134
Thông báo