BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Hai, 15/04/2024
Thông báo
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thẩm định giá tài sản công
Thứ Tư, 05/05/2021 09:01

Ban Thanh lý tài sản công Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức có chức năng thẩm định giá danh mục tài sản theo Thông báo số 02/TB-ĐTNN ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Cục Đầu tư nước ngoài.

Ban Thanh lý tài sản công Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức có chức năng thẩm định giá danh mục tài sản theo Thông báo số 02/TB-ĐTNN ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Cục Đầu tư nước ngoài.
 
Thông báo (file đính kèm) bao gồm các thông tin sau để các cá nhân/ tổ chức quan tâm được biết:
- Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản thẩm định;
- Tên, số lượng của tài sản thẩm định; 
- Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá;
- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá.
Số lượt đọc: 5905

File đính kèm:

Tin khác
Thông báo