BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Tư, 06/12/2023
Thông báo mời thầu
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu thiết kế, chế bản và in sách công bố các điều kiện cụ thể đối với các dự án đầu tư có điều kiện
Thứ Hai, 25/08/2014 09:40

Gói thầu: thiết kế, chế bản và in sách công bố các điều kiện cụ thể đối với các dự án đầu tư có điều kiện

Thuộc hoạt động: Đề án rà soát và công bố các điều kiện cụ thể đối với các dự án đầu tư có điều kiện

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Bên mời thầu: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8h30 ngày 02/10/2012 đến 17h00 ngày 03/10/2012

Địa điểm: Cục Đầu tư nước ngoài, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.48461/043.7343.769

Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: 14h00 ngày 04/10/2012. 

Số lượt đọc: 4069
Thông báo