BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 30/11/2023
Thông báo mời thầu
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp dịch vụ dịch thuật, tạo lập thông tin điện tử; bảo trì, bảo dưỡng, backup và theo dõi hệ thống trang tin điện tử của Cục Đầu tư nước ngoài năm 2012
Thứ Hai, 25/08/2014 09:40

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ dịch thuật, tạo lập thông tin điện tử; bảo trì, bảo dưỡng, backup và theo dõi hệ thống trang tin điện tử của Cục Đầu tư nước ngoài năm 2012 thuộc hoạt động duy trì trang thông tin điện tử của Cục Đầu tư nước ngoài năm 2012

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Bên mời thầu: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: 15h đến 16h30 ngày 20 tháng 7 năm 2012.

Địa điểm: Cục Đầu tư nước ngoài, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội. Điện thoại: 080.48461/043.7343.769

Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: 9h00 (giờ Việt Nam), ngày 26  tháng  7  năm 2012.
Số lượt đọc: 2844
Thông báo