BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Ba, 16/07/2024
Thông báo mời thầu
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp dịch vụ phục vụ công tác tổ chức Hội thảo XTĐT từ các nước ASEAN 6 sang Việt Nam
Thứ Ba, 25/03/2014 10:37


Gói thầu:
 cung cấp dịch vụ phục vụ công tác tổ chức Hô%3ḅi thảo XTĐT từ các nước ASEAN 6 sang Viê%3ḅt Nam
Thuộc hoạt động: Hô%3ḅi thảo XTĐT từ các nước ASEAN 6 sang Viê%3ḅt Nam

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Bên mời thầu: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8h30 ngày 27/11/2012 đến 12h00 ngày 30/11/2012

Địa điểm: Cục Đầu tư nước ngoài, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội. Điện thoại: 080.48461/043.7343.769

Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: 12h00 ngày 30/11/2012. 
Số lượt đọc: 5373
Tin khác
Thông báo