BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thứ Năm, 30/11/2023
Thông báo mời thầu
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Thiết kế, Chế bản và In ấn Sách hướng dẫn đầu tư vào Việt Nam năm 2012
Thứ Hai, 25/08/2014 09:39

Gói thầu: Thiết kế, Chế bản và In ấn Sách hướng dẫn đầu tư vào Việt  Nam năm 2012

Thuộc hoạt động: Xây dựng nội dung và in ấn Tài liệu hướng dẫn đầu tư tại Việt Nam

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Bên mời thầu: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8h30 ngày 17/05/2012 đến 16h00 ngày 23/05/2012

Địa điểm: Cục Đầu tư nước ngoài, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội. Điện thoại: 080.48461/043.7343.769

Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: 16h00 ngày 23/05/2012. 

Số lượt đọc: 4495
Thông báo