BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 21/04/2024
Tin dự án
Tình hình đầu tư của Italia tại Việt Nam đến tháng 11/2020
Thứ Hai, 25/01/2021 02:36

Quy mô dự án bình quân của Italia là 3,39 triệu USD/dự án, thấp hơn quy mô dự án bình quân chung của cả nước là 11,6 triệu USD/dự án.

Tính đến 20/11/2020, Italia có 115 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 390,04 triệu USD, đứng thứ 34/139 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Quy mô dự án bình quân của Italia là 3,39 triệu USD/dự án, thấp hơn quy mô dự án bình quân chung của cả nước là 11,6 triệu USD/dự án.

Theo lĩnh vực đầu tư: các nhà đầu tư của Italia đầu tư vào 12 ngành, lĩnh vực tại Việt Nam, trong đó đầu tư lớn nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 38 dự án, số vốn là 333,15 triệu USD, chiếm 85,4% tổng vốn đầu tư; đứng thứ hai là lĩnh vực bán buôn bán lẻ, sửa chữa với 28 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 23,9 triệu USD, chiếm 6,13% tổng vốn đầu tư của Italia tại Việt Nam. Còn lại là những ngành khác.

Theo địa bàn đầu tư: Italia hiện đã có đầu tư tại 17 địa phương của Việt Nam, trong đó Vĩnh Phúc là địa phương dẫn đầu về vốn đầu tư với 2 dự án, tổng vốn đầu tư là 90 triệu USD, chiếm 23,07% tổng vốn đầu tư; đứng thứ hai là Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư với 46 dự án với số vốn là 73,41 triệu USD, chiếm 18,82% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ ba là Hưng Yên với tổng vốn đầu tư 71,16 triệu USD, chiếm 18,24% tổng vốn đầu tư.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 410
Thông báo