BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 25/02/2024
Tin dự án
Các biện pháp ưu đãi, khuyến khích đầu tư của các nước trong bối cảnh COVID 19.
Thứ Hai, 25/01/2021 02:42

Hỗ trợ tiền mặt (thương lượng) đối với các ngành công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp mới, mức hỗ trợ quyết định bởi Ban chấp hành gồm 5 người hoặc nhiều hơn từ Chính phủ, chính quyền địa phương, KOTRA, khu vực tư nhân.

- Ấn Độ: (i) Đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong 4 năm cho các khoản ĐTNN từ 100 triệu USD trong các ngành như dệt may, chế biến thực phẩm, da và giày dép cũng được xem xét. (ii) Đề xuất miễn thuế TNDN trong 10 năm cho các khoản ĐTNN từ 500 triệu USD lĩnh vực thiết bị y tế, điện tử, thiết bị viễn thông…; (iii) Đề xuất cấp GCNĐKĐT trong vòng 1 tuần với điều kiện NĐT đồng ý hoàn thiện hồ sơ trong vòng 1 năm; (iv) Miễn 100% thuế trong 3 năm áp dụng với các doanh nghiệp khởi nghiệp trước 1/4/2020 với doanh thu ít hơn 250 triệu rupi (gần 3,48 triệu đô la Mỹ) khởi nghiệp trong lĩnh vực đổi mới, phát triển, triển khai hoặc thương mại hóa công nghệ mới hoặc một sản phẩm sở hữu trí tuệ.

- Hàn Quốc: Một số biện pháp ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc liên quan tới đầu tư nước ngoài[1]:

+ Miễn thuế TNDN trong 5 năm (giảm 50% trong 2 năm tiếp theo), miễn 15 năm thuế tài sản và miễn 5 năm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT, thuế nhập khẩu đối với: (i) Các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghệ mới, doanh nghiệp công nghệ cao góp phần thúc đẩy và tăng cường khả năng cạnh tranh của nền CN nội địa so với thế giới; (ii) Nhà ĐTNN là cá nhân trong các ngành sản xuất, du lịch, logistics, trung tâm R&D…

+ Miễn thuế 3 năm (giảm 50% trong 2 năm tiếp theo), miễn 15 năm thuế thu mua tài sản và miễn 5 năm thuế nhập khẩu đối với: (i) Nhà ĐTNN là tổ chức trong các ngành sản xuất, logistic; (ii) Đầu tư trong khu kinh tế tự do vào các ngành ngành sản xuất, du lịch, logistics, tổ chức y tế, trung tâm R&D…

+ Giảm tiền thuê đất, hỗ trợ về cơ sở hạ tầng bằng tối thiểu 30% vốn đầu tư;

+ Hỗ trợ tiền mặt (thương lượng) đối với các ngành công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp mới, mức hỗ trợ quyết định bởi Ban chấp hành gồm 5 người hoặc nhiều hơn từ Chính phủ, chính quyền địa phương, KOTRA, khu vực tư nhân.

- Trung Quốc: (i) Miễn thuế 1 năm, giảm 50% trong 2 năm với ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Khu phát triển công nghệ mới và CNC hoặc các đặc khu kinh tế có thời gian hoạt động trên 10 năm; (ii) Miễn thuế 2 năm, giảm 50% trong 3 năm cho các doanh nghiệp có thời gian hoạt động trên 10 năm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc tại các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn; (iii) Miễn thuế 5 năm, giảm 50% trong 5 năm với các doanh nghiệp hoạt động 15 năm trở lên trong lĩnh vực xây dựng cảng, giao thông vận tải, năng lượng hoặc hoạt động trong khu kinh tế; (iv) Chi phí R&D của doanh nghiệp sẽ được khấu trừ thêm 50% chi phí R&D theo quy định, trên cơ sở các khoản khấu trừ thực tế, trong khi tài sản vô hình đã được vốn hóa sẽ được khấu hao ở mức 150%; (v) Trừ 70% vốn đầu tư vào thu nhập chịu thuế, số khấu trừ không sử dụng hết được chuyển sang các năm tiếp theo cho doanh nghiệp nhở và vừa trong lĩnh vực công nghệ cao trên 2 năm.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 491
Thông báo