BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ Nhật, 21/04/2024
Tin hoạt động
Dự kiến triển khai hợp phần xây dựng hệ thống của dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư năm 2021
Thứ Hai, 07/12/2020 03:33
Dự kiến triển khai hợp phần xây dựng hệ thống của dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư năm 2021

Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) viện trợ không hoàn lại dự kiến triển khai trong 04 năm từ năm 2019 đến năm 2022. Dự án được triển khai thông qua 03 hợp phần: (1) Tư vấn, (2) Hợp phần xây dựng hệ thống và (3) Quản lý giám sát dự án.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hợp phần Tư vấn của dự án bị kéo dài thời gian triển khai vì hạn chế về việc di chuyển giữa Hàn Quốc và Việt Nam gây ảnh hưởng đến các nội dung của dự án. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, dự kiến sang năm 2021, Ban Quản lý dự án sẽ phối hợp với KOICA chuyển sang hợp phần xây dựng hệ thống. Theo đó, một số nội dung chưa hoàn tất của hợp phần Tư vấn sẽ do nhà thầu mới đảm nhiệm, đáp ứng đúng theo yêu cầu của phía Việt Nam trước khi tiến hành xây dựng hệ thống.

Các nội dung được triển khai trong hợp phần xây dựng hệ thống sẽ bao gồm:

  • Nâng cấp hệ thống thông tin về đầu tư nước ngoài
  • Nâng cấp hệ thống thông tin về đầu tư ra nước ngoài
  • Nâng cấp hệ thống thông tin về đầu tư trong nước
  • Nâng cấp hệ thống xúc tiến đầu tư
  • Kết nối thông tin với các hệ thống khác
  • Triển khai hệ thống khai thác, tra cứu thông tin, tìm kiếm đối tác, kết nối nhà đầu tư bằng tiếng Việt và tiếng Anh phục vụ các nhà đầu tư cũng như các đơn vị nhà nước khác
  • Triển khai hệ thống kho dữ liệu và hệ thống phân tích, báo cáo thông minh giúp Cục Đầu tư nước ngoài và Bộ KH&ĐT xây dựng các báo cáo động phục vụ công tác quản lý nhà nước cũng như xây dựng chính sách về đầu tư.
  • Hỗ trợ trang thiết bị
  • Đào tạo và tập huấn
  • Quảng bá và hệ thống ./.
Số lượt đọc: 2439
Thông báo